Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Projelerimiz

Fakültemiz Öğretim Elemanları tarfından tamamlanan ve yürütülen BAP projeleri

 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd.Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU

 Dok. Öğr.Ümran ÇEVİK

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Astımlı Çocuk Ve Adölasanlara Verilen Eğitim Ve Desteğin Öz Etkililik Algısı İle

 Hastalığın Seyri Üzerindeki Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2009 yılında başlatıldı.

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden;

 Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 Arş. Gör. Aslı SİS

 Yrd.Doç. Dr Funda ÖZDEMİR

 Arş. Gör. Hatice DURMAZ

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Hemşirelerin Maneviyat Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi’’ Konulu proje

 çalışması 2010 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd.Doç. Dr Ayda ÇELEBİOĞLU

 Arş. Gör. Sibel KÜÇÜKOĞLU

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Annelerine Verilen Doğal Beslenme Eğitiminin Annelerin

 Emzirme Öz Yeterlilik Düzeyi, Emzirme Başarısı Ve Bebeğin Büyümesine Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2010 yılında

 başlatıldı.

  
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd.Doç. Dr. Emine KIYAK

 Doç. Dr. Hasan KAYNAR

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yünün Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2010

 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Doç. Dr. Mehtap TAN

 Arş. Gör. Mehtap CÜRCANİ

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanacak Aromaterapinin Kaşıntı Üzerine Etkisi’’ Konulu

 proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU

 Arş. Gör. Hasret YALÇINÖZ BAYSAL

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’Fazla Kilolu Kadınlara Egzersiz Davranışı Kazandırmada Transteoretik Model Temelli

 Verilen Eğitim Ve İzlemin Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ

 Arş. Gör. Funda KARDAŞ ÖZDEMİR

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Prematürlerde Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Uygulamalarının Fizyolojik Belirtiler

 Büyüme Ve Hastanede Kalış Süresi “Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ

 Arş. Gör. Özlem ŞAHİN ALTUN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “ Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Durumuna Etkisi’’ Konulu

 proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Emine KIYAK

 Çiğdem İNAN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “ Diz Osteartriti Olan Hastalarda Sıcak Ve Soğuk Uygulamanın Etkisi’’ Konulu proje

 çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

 Özden BULUT

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozit

 Derecelerine Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ

 Doç. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI

 Yrd. Doç. Dr. Gülçin AVŞAR

 Arş.Gör. Meltem ŞİRİN

 Y.L.Ö. Mehtap DALMIŞLAR

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Erzurum İl Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı

 Etkileyen Faktörler Ve Üriner İnkontinans Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi’’ Konulu proje çalışması 2011

 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY

 Arş.Gör. Hatice POLAT

 Proje ekibi tarafından hazırlanan ‘’ Sağlık Bil. Fakültesinde Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanma ’’ Konulu proje çalışması

 2011 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY

 Arş.Gör. Hatice POLAT

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına Uygulanan Refleksolojinin Dispne Ve Yorgunluğa

 Etkisi ’’ Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 Arş. Gör. Elif Yağmur ÖZORHAN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’Gebelerin Gebelik Sürecinde Beden İmajını Algılama Durumlarının Belirlenmesi’’  

 Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Doç. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI

 Y.L.Ö. Yeter KURT

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Katater Bölgesine Yapılan Soğuk Uygulamanın

 Hematom Ekimoz Ve Ağrı Üzerine Etkisi’’ Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

  Doç. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI

 Arş.Gör. Seval AĞAÇDİKEN

 Arş.Gör. Didem LAFÇI

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Algısının Olgu Bilim Yöntemi İle İncelenmesi’’

 Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi. Öğretim Üyelerinden;

 Yrd. Doç. Dr. Gülçin AVŞAR

 Doç. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI

 Arş.Gör. Seval AĞAÇDİKEN

 Arş.Gör. Esin KAVURAN
  
 Arş.Gör. Meltem ŞİRİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan ‘’ KOAH’ lı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Programının Değerlendirilmesi’’ Konulu

 proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

 Doç.Dr. Nadiye ÖZER

 Arş.Gör. Birgül KOÇ

 Hemşire Zehra AYDIN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Cerrahi Girişim Geçiren Hastanın Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksiniminin Belirlenmesi”

 Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı. 


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

 Yrd.Doç.Dr. Gülçin AVŞAR

 Arş.Gör. Kübra GÜNGÖRMÜŞ

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Farklı Bölüm Öğrencilerinin Duygusal Zeka Durumlarının Karşılaştırılması” Konulu proje

 çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Reva BALCI AKPINAR
 
 Yük.Lis. Ebru ÇOŞKUN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Türk Hamamının Yaşam Bulguları Ve Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi” Konulu proje

 Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Reva BALCI AKPINAR

 Yük.Lis. Mehtap DALMIŞLAR

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve

 Hematom Gelişimine Etkisi ” Konulu proje Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.

 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Dilek KILIÇ

 Arş.Gör. Nihan TÜRKOĞLU

 Yrd.Doç.Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL

 Arş.Gör. Sonay BİLGİN

 Arş.Gör.Hasret YALÇINÖZ BAYSAL

 Uzm.Hemşire Derya ADIBELLİ

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Roy Adaptasyon Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Hipertansiyon Hastalık

 Yönetimine Etkisi” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Nezihe KARABULUTLU

 Arş.Gör. Funda ÇETİNKAYA

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Prograsif Gevşeme Egzersizlerinin Total Kalça Protezi Ameliyatı Olan Hastaların Uyku

 Kalitesine Etkisi ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Mehtap TAN

 Arş.Gör. Işın CANTEKİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Müzik Terpisinin Hemodiyaliz Hastalarının Algıladıkları Stresörler Ve Anksiyete

 Düzeyleri Üzerine Etkisi ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Mehtap TAN

 Arş.Gör. Kübra GÜNGÖRMÜŞ

 Arş.Gör. Mevra AYDIN

 Arş.Gör. Ayşegül YAYLA

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Hemodiyaliz ve SAPD Hastalarının Beslenme, Malnütrisyon Ve Psikolojik Durumlarının

 Belirlenmesi” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Aynur AYTEKİN

 Yrd.Doç.Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ

 Yrd.Doç.Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Prematüre Bebeklerde İki Banyo Yönteminin Stres ve Uykuya Etkisi ” Konulu proje

 çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Gülçin AVŞAR

 Prof.Dr. Mağfiret KAŞIKÇI

 Arş.Gör. Seval AĞAÇDİKEN

 Arş.Gör. Esin KAVURAN

 Arş.Gör. Meltem ŞİRİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “1. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılayışları Ve Sosyal Destek Durumlarının

 İncelenmesi: Olgu Bilim Çalışması ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Afife YURTTAŞ

 Prof.Dr. Mağfiret KAŞIKÇI

 Arş.Gör. Seval AĞAÇDİKEN

 Arş.Gör. Esin KAVURAN

 Arş.Gör. Meltem ŞİRİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeylerinin

 Karşılaştırılması ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Hava ÖZKAN

 Arş.Gör. Ayla ÇAPIK

 Arş.Gör. Zehra Demet ÜST

 Kadın-Doğum Uzm. Ayşe Nur AKSOY

 Başhemşire Yard. Handan CEYLAN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Ebelere Verilen BİSHOP Skorlama Eğitiminin Ebelerin Bilgi Düzeylerine ve Klinik

 Uygulamalara Etkisinin İncelenmesi” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Hava ÖZKAN

 Yrd.Doç.Dr. Sibel ÖZTÜRK

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Ateşli Çocuklarda Annelerin Yaptığı Uygulamalar ” Konulu proje çalışması 2011 yılında

 başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU

 Doç.Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR

 Arş. Gör. Mevra AYDIN

 Arş. Gör. Yağmur ÖZORHAN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Anne Sütü ve Maternal Serum Leptin ve Ghrelin Düzeyi İle Anneye ve Bebeğe Ait Bazı

 Antropometrik Veriler ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Fatma Güdücü TÜFEKÇİ

 Yrd.Doç.Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU

 Yrd.Doç.Dr. Aynur AYTEKİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Farklı Renklerde Flaş Işığının Çocuklarda IV Uygulama Ağrısına Etkisi” Konulu proje

 çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Prof.Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 Doç.Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR

 Arş. Gör. Zehra Demet ÜST

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Primar ve Multipar Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişelerinin

 Belirlenmesi” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Prof.Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 Dok.Öğ. Sevinç KÖSE

 Arş. Gör. Zehra Demet ÜST

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Gebelere Verilen Doğum ve Doğum Sonu Eğitimin Bu Dönemlere İlişkin Endişeyi

 Azaltmaya Etkisi ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Yrd.Doç.Dr. Rahşan AKYIL

 Yrd.Doç.Dr. Serap ALTUNTAŞ

 Arş. Gör. Özlem ŞAHİN ALTUN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Akademisyenlerin Örgütsel İletişimde Dedikoduyu Kullanma Durumları ” Konulu proje

 çalışması 2011 yılında başlatıldı.


 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Öğretim üyelerinden;

 Doç.Dr. Duygu ARIKAN

 Yrd.Doç.Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU

 Yrd.Doç.Dr. Aynur AYTEKİN

 Proje Ekibi Tarafından Hazırlanan “Bebeklerde Gaz Sancısı Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Farklı Yoğunluktaki Sukroz

 Solüsyonlarının Etkisi ” Konulu proje çalışması 2011 yılında başlatıldı.