Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, "Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü" adı altında 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 1978 yılında kurulmuş olup, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2809 sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Üniversite Senatosu`nun 05.03.1982 tarih ve 3/3-7 sayılı kararı ile Rektörlüğe bağlı "Çevre Sorunları Araştırma Merkezi" adını almıştır.