BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tıbbi Mikrobiyoloji

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BİRİME AİT İLETİŞİM VE TELEFON BİLGİLERİ

Adres     :Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

Telefon:

0442 2366588 (Anabilim Dalı Sekreteri)
     0442 2316578 (Anabilim Dalı Başkanı)

Faks        : 0442 2316578

e-posta    : aayyildz@atauni.edu.tr

                  ayyildizerz@hotmail.com

BİRİM AKADEMİK KADRO İSİMLERİ

Prof.Dr.Ahmet AYYILDIZ

Prof.Dr.Selahattin ÇELEBİ

Prof.Dr.Osman AKTAŞ

Prof.Dr.A.Esin AKTAŞ

Prof.Dr.Halil YAZGI

Prof.Dr.Ülkü ALTOPARLAK

Doç.Dr.Hakan USLU

Doç.Dr.M.Hamidullah UYANIK

Arş.Gör.Dr.Erkan ÖZMEN

Arş.Gör.Dr.Gamze GÖZÜBÖYÜK

Arş.Gör.Dr.D.Murat ALADA

Arş.Gör.Dr.Zeynep ERDİL

Arş.Gör.Dr.Veysel COŞKUN

Öğr.Gör.Ayşe BAŞTOPÇU

Arş.Gör.Hayrunisa HANCI

Arş.Gör.Murat KARAMEŞE

Arş.Gör. Sabiha ŞENSÖZ

Uz.Bio.Tevfik AKMAN

Uz.Bio.A.Kadir GÜLEN

 

İDARİ PERSONEL

Sevda Abay (sekreter)

 Mehmet ÖZKÜLEKÇİ (Bakteriyolog)9

Çağlar İNCAZ (Sağlık Teknikeri)

Lokman Kadıoğlu (Sağlık Teknikeri)

Yılmaz Aktepe (Sağlık Teknisyeni)

Tuba Adıgüzel (Sağlık Teknisyeni)

Latif Aydoğan (Sağlık Teknikeri)

Zeynep KARATAŞ (Sağlık Teknisyeni)

Fatma ARDIÇ (Sağlık Teknisyeni)

Semra SARAÇ (Hemşire )

Turgut PERKTAŞ (Sağ.Tek.Yard)

Ahmet Akçay (Sağ.Tek.Yard)

Yaşar Kandırır (Sağ.Tek.Yard)

Hakkı GÖKER(Sağ.Tek.Yard)

 Derya ATİK (firma)

Abdullah YEŞİLYURT (VHK firma)

Halit KAYAOĞLU (firma)

Muhammet YEŞİL (firma)

Asya ÇELEBİ (firma)

Asuman AVCI (firma)

BİRİMİN TARİHÇESİ:

Birimimiz, Temel Tıp Bilimleri Bölümünün bir Anabilim Dalı olarak Fakültemizde öğrenci eğitiminin başladığı 1966 yılından beri hizmet vermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar sırasıyla Prof.Dr. Meliha ERTUĞRUL, Prof.Dr. Ruknettin ÖĞÜTMAN, Prof.Dr. Mete BABACAN ve Prof.Dr. Erdal TUNCEL Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış olup bugün Anabilim dalı başkanlığını Prof.Dr. Ahmet AYYILDIZ yürütmektedir.

BİRİMİN MİSYON VE VİZYONU

Anabilim Dalımızın üç temel görevi vardır:

1-    Eğitim görevi: Lisans (Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi), önlisans (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) ve lisansüstü (Yüksek lisans ve doktora) düzeyinde öğrenci yetiştirmek. Bu eğitimler sırasında fakülte/yüksekokul özelliğine göre temel ve klinik mikrobiyoloji konuları teorik ve uygulamalı olarak ve güncel bilgiler dikkate alınarak öğrencilere aktarılmaktadır.

Eğitim görevinin bir diğer kolu Sağlık Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla Anabilim Dalımıza gelen uzmanlık öğrencileri Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin belirlediği kriterlere uygun biçimde yetiştirilerek hastalıkların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratruvar bulgularını ortaya koyabilecek düzeye getirilmektedir.

2-    Sağlık Hizmeti: Anabilim Dalımız, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Araştırma Hastanesi) bulunan Merkez Laboratuvarın Mikrobiyoloji birimine ait rutin tetkikleri yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla laboratuara gönderilen hasta örnekleri bakteriyolojik (mikroskobi, kültür, antibiyogram), serolojik (ELISA, IFA, vb.), parazitolojik, mikolojik ve moleküler (PCR, viral yük, genotip tayini, antiviral direnç tayini) yöntemlerle incelenmekte olup bu işlemler sırasında en yeni teknikler uygulanmaktadır. Çalışılan test çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından Laboratuvarımız sadece kendi hastanemize değil aynı zamanda bölge illerimizdeki hastanelerin taleplerine de cevap veren bölge referans laboratuarı gibi de hizmet vermektedir.

3-    Bilimsel Araştırma: Anabilim Dalımızda gerek yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi olarak ve gerekse Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonunca desteklenen projeler kapsamında çok sayıda çalışma yapılmış ve bunlar yurt dışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Bu tür bilimsel araştırmalar, fakültemizin başka bölümleri ile ortak projeler yapılarak da devam etmektedir.

 

BİRİMİN HEDEFİ

1-    Yeterli ve donanımlı lisans, uzmanlık, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yetiştirmek

2-    Laboratuvarımızın rutin hastane hizmetlerini gelişen teknolojiye uygun hale getirerek hizmet kalitesini arttırmak

3-    Anabilim dalımızı-Fakültemizi-Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha ileri seviyelere taşıyacak etkili ve kapsamlı araştırmalar yapmak.