Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Vergi Oranları

01.01.2018 tarihi itibariyle;

Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan    Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
 Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden


 Binde 7,59

.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

14.800 Türk Lirasına kadar

%15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL(ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

%27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

%35

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

Birinci derece engelliler için

1.000 TL,

İkinci derece engelliler için

530 TL

Üçüncü derece engelliler için

240 TL