Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Neden Tercih Edilir ?

En Çok Veteriner Hekimler İstihdam Ediliyor

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine Yerleşen Öğrencilerin YGS Puanları 
Geçen Sene Bu Programa Yerleşen Öğrenciler Ortalama Kaç Net Yapmışlar?
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu
Yerleşen Öğrencilerin Geldikleri İller


Veteriner Hekimliği Nedir?

Veteriner, latince "hayvan ile ilgili" demektir. Veteriner hekimi ise evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileri, üreme ve ıslahı, zoonoz hastalıkların (hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan) önlenmesi ile ilgilenir. Gıda kontrol görevleri ile çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin kilit noktasında görev alır. Veteriner hekimliği mesleği dünyada en eski tarihe sahip mesleklerinden birisidir. Hayvanların evcilleştirilerek insanlara faydalı olmaya başlamasıyla birlikte veteriner hekimliği mesleği ortaya çıkmıştır.


 Veteriner Hekimliği eğitimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Veteriner Hekimleri 5 yıl süren yoğun bir eğitim sürecinden geçerler. 1. ve 2. sınıflarda anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi dersler ile havyalar ile ilgili temel bilgilere sahip olan öğrenciler. 2. Sınıfta itibaren mesleki uygulama dersi ile beraber çiftlik, klinik ve laboratuarlarda uygulamalı dersler görür. Hayvan Besleme, Zootekni, Mikrobiyoloji, Parazitoloji gibi dersler alam mesleki bilgisini artırır. Son sınıflarda meslekle ilgili uygulamaları yapabileceği Doğum, İç hastalıkları, Cerrahi ile alakalı dersler ile birlikte gıda hijyeni ve teknolojisi konusunda bilgilerle donatılır. Laboratuvar uygulamalara katılır ve hayvan hastanesinde gelen hastalar üzerinde klinik uygulamalar yapar, 4. sınıf sonrası yaz tatilinde 25 iş günü stajını tamamlayan öğrenci, 5. sınıfta intornluk döneminde ilgi duyduğu alanda seçmeli derslerin uygulamalarına katılır. Seminer ve mezuniyet tezini hazırlar ve sunar. Mezun olmadan önce mutlaka yapması gerek uygulamaları tamamlayan öğrenci fakültemizden donanımlı olarak mezun olur. Veteriner Fakültesi mezunları direk lisanüstü Doktora eğitimine başlayabilir. “Veteriner Hekimlik” diploması ile mezun olurlar.

Fakültemiz 2000 yılında resmen faaliyete başlamıştır. Fakültemiz Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye'nin en köklü Üniversitesi içinde yer almanın avantajlarını kuruluştan itibaren yaşamıştır. Fakültenin alt yapı ve bilimsel faaliyetlerindeki gelişmeler bu durumun göstergesidir. Fakültemizde genç dinamik öğretim elamanı kadrosu ile üstün ve nitelikli Veteriner Hekimleri yetiştirilmektedir. 2009 yılı itibariyle kampus yerleşkesine taşınan Fakültemizin inşaatı tamamlanmıştır. Türkiye'nin büyük ve modern hayvan hastanesi olan Fakülteler arasındadır. Özellikle eğitim öğretim müfredatında yapılan değişiklik ile uygulamaya dayalı eğitim vermek üzere planlanan Fakültemizde Hayvan Hastanesi, Hayvancılık Araştırma Uygulama Birimindeki kanatlı, köpek, koyun, sığır, at üniteleri, gıda 
analiz ve üretim biriminde öğrenciler yoğun olarak uygulamalı eğitim almaktadır. Fakülte dışında ki bir çok özel ve kamu kurumunda bulunan hayvancılık işletmelerde, yem fabrikalarında, büyük şehir belediyesi köpek barınağında, Et ve Süt Kurumunda rutin öğrenci uygulamaları yapılmaktadır. Kısacası Fakültemizde mezun olan bir Veteriner Hekim pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirme şartlarını, üretimi, verimlerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin çiftlikten çatala kadar sağlıklı bir şekilde üretimini öğrendikten sonra cevre ve hayvan refahı konusunda duyarlı bireyler olarak mezun olur.


 Veteriner Hekimleri mezun olduktan sonra nerelerde görev alırlar?

Veteriner Hekimleri temelde insanla hayvanın beraber yaşadığı ya da birbirinden faydalandığı her ortamda görev alırlar. Dolayısıyla iş sahaları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Kamu ve özel sektörde bir çok çalışma alanı mevcuttur. Kamuda Üniversitelerde, fakülte ve meslek yüksek okullarında özellikle son yıllarda her ilde açılan üniversitelere bağlı olarak açılan meslek yüksek okullarında öğretim elemanı olarak çok sayıda elemana ihtiyaç vardır. Veteriner Fakültesinde mezun olan bir öğrenci yabancı dil ve lisans üstü eğitim sınavlarından yeterli not almış ise rahatlıklar akademisyen olarak kadro alma imkanına sahiptir.

Özellikle Avrupa Birliği açısından hayvansal ürünlerin denetimi konusunda Veteriner hekimi istihdamı çok önemlidir. Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliğine üyelik aşamasında çok sayıda veteriner hekim tarım teşkilatında istihdam edilmektedir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin çoğu Tarım Bakanlığında çalışmaktadır. Dolayısıyla Veteriner Fakültesini tercih eden öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma imkanı oldukça iyidir.

Veteriner hekimler 
Tarım Bakanlığı (TİGEM, Tarım İl Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri, Et ve Balık Kurumu vb),  Silahlı Kuvvetler (askerlik sonrası), Çevre Bakanlığı, , Belediyeler gibi bir çok kamu kurumunda görev alabilirler. Özel sektörde ise serbest olarak özel veteriner kliniğini açabileceği gibi, hayvan hastaneleri, yem fabrikaları ve kombinalar, hayvansal ürünler işleme tesislerinde, ilaç sektöründe, çiftliklerde, tavukçuluk sektörü gibi hayvan ve hayvansal ürünler ile alakalı tüm özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir. Üniversite sınavlarında kazanılması bu kadar kolay ve iş imkanı bu kadar geniş başka bir meslek yoktur. Türkiye'nin doğusunda olan fakülteler içinde üniversiteye giriş puanı en yüksek olan fakülte, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesidir.

Özellikle Hayvan sevgisi olan ve mezuniyetten sonra kolayca iş bulmak isteyen üniversite adayı öğrencilerinin Veteriner Fakültemizi öncelikle tercih etmesini tavsiye ederiz.