BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yazı İşleri Bürosu

YAZI İŞLERİ BÜROSU

Görev Tanımı : Yazı işleri bürosu kurum içine ve dışına gönderilen yazışmaları yönetmektedir.

- Dursun ERTAY (Yazı işleri Yöneticisi)
- Veli KARKUŞ 
- Nazan ÖZSOY
- Saliha KOÇAK
- Suat BAĞAÇLI
- Gökhan BUDAK