Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tortum Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU, Müdür

Prof. Dr. Abdülmecit OKÇU, Üye

Doç. Dr. Hasan YILMAZ,  Üye

                                                                               Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU, Müdür Yardımcısı

                                                                 Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ, Müdür Yardımcısı

                                                                 Abdurrahman ŞUVA, Raportör (M.Y.O. Sekreteri)