Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Tarihçe

Anabilim Dalımız ilk akademik personeline araştırma görevlisi anlamında 2004 yılında sahip olmuştur. Takip eden yıllarda öğretim üyesi sayısı artmışsa da ayrılmalarla birlikte halihazırda iki (2) öğretim üyesiyle öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

DİĞER SAYFALAR