Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİRİMİN TANIMI
2010 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi bulunmakta olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren öğrenci almaktadır. 2019’da 3. Dönem mezunlarımızı verdiğimiz bölümümüzde, Mimarlık lisans eğitiminin yanı sıra Restorasyon ve Konservasyon alanında Tezli Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.

BİRİMİN HEDEFLERİ
Mimarlık alanında yetkin, estetik, teknik, yaratıcı, analitik beceriye sahip meslek adamı yetiştirmek,

Mesleki etik değerleri olan, dürüst, toplumla ve kendisi ile barışık, kendini eleştirebilen, sorgulayan, insanlar ve binalar arasındaki ilişkileri anlayan, kuran, mekan yaratan mimarı yetiştirmek,

Uluslar arası ölçütlere eşdeğer, kuram ve uygulamada ekonomik, kültürel, tarihsel toplumsal, çevresel ve benzeri gereklerle ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, yenilikçi düşünce becerisi kazanmış, disiplinler arası işbirliği kurabilen mimarlar yetişmesini sağlamak,

Ülkesel ölçekte söz sahibi olan, diğer bölümlerle işbirliği kurabilen, akademik çalışmaları ile kendi bilimsel alanında yönlendirici olan akademisyenler yetiştirmek

Bulunduğu coğrafyada yapılacak mimari çalışmalara yön vermek, ışık tutmak ve bu yolla yörenin gelişmesine katkıda bulunmak

TARİHÇE
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bir bölümü olarak 2010 yılında kurulmuştur. 2013 yılında öğrenci alan bölüm büyük bir hızla ve güçlü kadrolarla büyümeye devam etmektedir.

VİZYON
Bölümün vizyonu; yapı ve bina tasarımı, yapımı ve kullanımında yetkin araştırmacı, sanat ve fen insanlarını yetiştirmek ve söz konusu alanlarda araştırma projeleri yürüterek bilgi alanının gelişmesini sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci, çağdaş ve lider özelliklere sahip Mimarlar yetiştirmektir.

MİSYON
Ulusal ve uluslararası ölçekte,  teorik ve uygulama alanında yetişmiş; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, çağın gereksinimlerine uyabilen, etik değerler taşıyan uzman mimarlar yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca mimarlık temel alanlarında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, örnek ve söz sahibi, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştirmek ve akademik çalışmalar yapmaktır.