Hospital Türkçe Homepage Contact UBYS OBS eMail Portal Personnel Student Attendant X
Faculties Institutes Vocational College College / Conservatory Research Centers Library
University Administration Units Students Links Open Education Library

Directorate of Student Affairs (Registrar's Office)

Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları (19.12.2011_7_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları (29.12.2009_9_149).pdf
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9_143).pdf
Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (18.03.2011_2_34).pdf
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (10.08.2012_2_34).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (15.11.2016_12_119).pdf
Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi (01.12.2016_13_128).pdf
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi (24.05.2017_9_60).pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Değişimi Programları Uygulama Esasları (24.05.2017_9_58).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14.05.2012).pdf
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi.pdf
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları (30.12.2016_15_142).pdf
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları (06.10.2017_15_120).pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları_(09.11.2017_16_133).pdf
Atatürk Üniversitesi Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları (26.01.2018_2_13).pdf
Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (16.02.2018_4_20).pdf
Atatürk Üniversitesi Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm ve Anabilim Dallarında Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (07.06.2018__10_62).pdf
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi (11.01.2019_1_7).pdf
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları_(22.02.2019_3_27).pdf
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Uygulama Esasları (22.04.2019_6_45).pdf
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları (22.04.2019_6_48).pdf
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları_(13.06.2019_9_77).pdf