Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖBS Kullanım Kılavuzları

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) için hazırlanan Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Lisansüstü etkinlikler ile ilgili olarak;
a) Doktora & Sanatta Yeterlik Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
b) Tezli Yükseklisans Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
c) Tezsiz Yükseklisans Programları için hazırlanan Lisansüstü Etkinlik Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.