BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversiteler

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi  
 Adnan Menderes Üniversitesi  
 Afyon Kocatepe Üniversitesi  
 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  
 Akdeniz Üniversitesi  
 Anadolu Üniversitesi  
 Ankara Üniversitesi  
 Atatürk Üniversitesi  
 Atılım Üniversitesi  
 Bahçeşehir Üniversitesi  
 Balıkesir Üniversitesi  
 Başkent Üniversitesi  
 Beykent Üniversitesi  
 Bilkent Üniversitesi  
 Boğaziçi Üniversitesi  
 Celal Bayar Üniversitesi  
 Cumhuriyet Üniversitesi  
 Çağ Üniversitesi  
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
 Çankaya Üniversitesi  
 Çukurova Üniversitesi  
 Deniz Harp Okulu  
 Dicle Üniversitesi  
 Doğu Akdeniz Üniversitesi  
 Doğuş Üniversitesi  
 Dokuz Eylül Üniversitesi  
 Dumlupınar Üniversitesi  
 Ege Üniversitesi  
 Erciyes Üniversitesi  
 Fatih Üniversitesi  
 Fırat Üniversitesi  
 Galatasaray Üniversitesi  
 Gazi Üniversitesi  
 Gaziantep Üniversitesi  
 Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  
 Girne Amerikan Üniversitesi  
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi  
 Hacettepe Üniversitesi  
 Haliç Üniversitesi  
 Harran Üniversitesi  
 Hava Harp Okulu  
 Işık Üniversitesi  
 İnönü Üniversitesi  
 İstanbul Bilgi Üniversitesi  
 İstanbul Kültür Üniversitesi  
 İstanbul Teknik Üniversitesi  
 İstanbul Ticaret Üniversitesi  
 İstanbul Üniversitesi  
 İzmir Ekonomi Üniversitesi  
 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  
 Kadir Has Üniversitesi  
 Kafkas Üniversitesi  
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
 Kara Harp Okulu  
 Karadeniz Teknik Üniversitesi  
 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi  
 Kırıkkale Üniversitesi  
 Kocaeli Üniversitesi  
 Koç Üniversitesi  
 Lefke Avrupa Üniversitesi  
 Maltepe Üniversitesi  
 Marmara Üniversitesi  
 Mersin Üniversitesi  
 Mimar Sinan Üniversitesi  
 Muğla Üniversitesi  
 Mustafa Kemal Üniversitesi  
 Nigde Üniversitesi  
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
 Ortadoğu Teknik Üniversitesi  
 Osman Gazi Üniversitesi  
 Pamukkale Üniversitesi  
 Polis Akademisi  
 Sabancı Üniversitesi  
 Sakarya Üniversitesi  
 Selçuk Üniversitesi  
 Süleyman Demirel Üniversitesi  
 Trakya Üniversitesi  
 Ufuk Üniversitesi  
 Uludağ Üniversitesi  
 Uluslararası Amerikan Üniversitesi  
 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  
 Yakın Doğu Üniversitesi  
 Yaşar Üniversitesi  
 Yeditepe Üniversitesi  
 Yıldız Teknik Üniversitesi  
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi