BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Senato


Prof. Dr.
Fuat Gündoğdu
Kardiyoloji (Rek. Yar.)

Prof. Dr.
Nihat Yatkın
Hadis Anabilim Dalı (Rek. Yar.)

Prof. Dr.
Akın Levent
Radyoloji (Dek.)

Prof. Dr.
Ayhan Döner
Hukuk Fakültesi (Dek.)

Prof. Dr.
Mustafa Bulat
Heykel Anasanat Dalı (Dek. Vek.)

Prof. Dr.
Sinan Öge
Kelam Anabilim Dalı (Dek.)

Prof. Dr.
Cavit Kazaz
Organik Kimya Anabilim Dalı (Enst. Müd.)

Prof. Dr.
Kadir Bakırcı
Enerji Anabilim Dalı (MYO. Müd.)

Prof. Dr.
Kenan Yakut
Enerji Anabilim Dalı (MYO. Müd.)

Prof. Dr.
Nimet Yiğit
Fizyoterapi (MYO. Müd.)