Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Prof. Dr.
Mustafa Sözbilir
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Enstitü Müdür Yardımcısı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Prof. Dr.
Refik Dilber
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Enstitü Sekreteri

Enst. Sek.   İlyas Günday