Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Genel Sekreterlik

Yönetim

Genel Sekreter

Termodinamik Anabilim Dalı

Genel Sekreter Yardımcısı

Gen. Sek. Yrd.
Aras Ünsal
Genel Sekreterlik
Gen. Sek. Yrd.
Avni Köksal Şenol
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğr. Gör.
Emre Yaylalı
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı
Gen. Sek. Yrd.
Erdoğan Atan
Genel Sekreterlik
Gen. Sek. Yrd.
Mevlüt Yıldız
Genel Sekreterlik
Şub. Müd.
Mücahit Yaylalı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi
Sadık Erdoğan
Otomotiv Teknolojisi Programı