BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Genel Sekreterlik

Yönetim

Genel Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi
Şendoğan Karagöz
Termodinamik Anabilim Dalı

Genel Sekreter Yardımcısı

Gen. Sek. Yrd.
Aras Ünsal
Genel Sekreterlik
Gen. Sek. Yrd.
Avni Köksal Şenol
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Gen. Sek. Yrd.
Erdoğan Atan
Genel Sekreterlik
Gen. Sek. Yrd.
Mevlüt Yıldız
Genel Sekreterlik
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
Sadık Erdoğan
Otomotiv Teknolojisi Programı