Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Analitik Kimya Anabilim Dalı