Sosyoloji

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1988 yılında Türkiye’nin 12. sosyoloji bölümü olarak kurulur. Bölümün kurucu kadrosu o dönemki unvanlarıyla Doç. Dr. Eyüp Kemerlioğlu, Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Güllülü ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akyüz’den oluşmaktadır. 1986 yılında Genel Sosyoloji ve Metodoloji dalında doçentliğe, 1992 yılında ise profesörlüğe yükselen Kemerlioğlu, 1988’den itibaren üstlenmiş olduğu bölüm başkanlığı görevini 1993 yılına kadar sürdürür. Bölümün kadrosu, 1989 yılında gerçekleştirdiği ilk asistan alımlarıyla genişler. Bu süreçte H. Bayram Kaçmazoğlu (2003 yılında profesör unvanı alan Kaçmazoğlu, İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görevini devam ettirmektedir) ve Mustafa Gündüz (2007-2011 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü de yapmıştır.) bölüme dâhil olurlar. Kemerlioğlu’ndan sonra bölüm başkanlığı görevi, 2006 yılına kadar Prof. Dr. Sabahattin Güllülü (emekliliği sonrası Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kuruculuğunu da üstlenecektir), sonrasında Prof. Dr. Hüseyin Akyüz tarafından 2012 yılına kadar devam ettirilir. Onun da emekliliği ile boşalan bölüm başkanlığı görevi, Doç. Dr. Yıldız Akpolat tarafından halen yürütülmektedir.   Bölümle yolları kesişen ve bir kısmı eğitim kadrosunu da oluşturan akademisyenlerin giriş tarihleri ise şöyledir: Gülay Aydın ve Yıldız Akpolat (1992), Cumhur Aslan (1993), Sevil Öner (Demiral) ve Erem Sarıkoca (1994), Nuray Eremrem (Karaca) (1997), Mevlüt Özben ve Müjdat Avcı (2001), Öner Atay ve İsmail Öz (2006), Ali Çetin (2009), Zuhal Yonca Odabaş (2012), Erdi Aksakal (2013).   Kuruluş yılı itibariyle lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim sürecine başlayan sosyoloji bölümü, 1997-1998 yılında ikinci öğretime öğrenci kabul etmeye başlar. Sosyoloji bölümünün akademik kadrosu şuan itibariyle üç doçent, üç yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  

Haberler - Duyurular

Etkinlikler

DİĞER SAYFALAR