Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr.
Adem Aksoy
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Gürsel Özkan
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Tarım Makineleri Anabilim Dalı