Veteriner Fakültesi

Tarihçe

Türkiye’de Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında askeri veteriner hekim Godlewsky tarafından açılan Askeri Baytar Mektebi ile İstanbul’da başlanmıştır. İlk sivil Veteriner Okulu 1889 yılında yine İstanbul’da kurulmuştur. Askeri ve sivil Veteriner Okulları 1921 yılında birleştirilmiş, 1928 yılında Yüksek Baytar Mektebi adını almıştır. Ankara’da 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılmasının ardından, İstanbul’da bulunan Yüksek Baytar Mektebi Ankara’ya nakledilmiştir. Ziraat  Vekâleti Vazife ve Teşkilat Kanunu’nun 1937’de yürürlüğe konmasıyla yasada geçen “veteriner” sözcüğüne uygun olarak Baytar Fakültesinin adı “Veteriner  Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Atatürk  Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararnamesiyle Erzurum’da kurulmuş olup, 04 Ağustos 1999 tarihinde de  kurucu Dekan olarak Prof. Dr. İsmet PAMİR atanmıştır. Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığının 25/01/2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı  Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 3 Bölüm, 19  Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Söz konusu bölüm ve anabilim  dalları; Veteriner hekimlik alanlarında gerek lisans ve gerekse yüksek lisans  eğitim ve öğretiminde söz sahibi olan Avrupa Birliği’ne akreditasyon  çalışmalarını Avrupa Birliği adına yürüten Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları  Birliği (EAEVE) (European Association of Establishments for Veterinary  Education) ve Avrupa Veterinerler Federasyonu (FVE) (Federation of  Veterinarians of Europe)’nun önerileri doğrultusunda Dekanlığımızın teklifi ile  13/04/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547  sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz  bünyesinde 3 olan bölüm sayısı 5, 19 olan Anabilim Dalı sayısı ise 20 olmuştur.  Ayrıca Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı  Anabilim Dalı’nın açılmasıyla Fakültemizde Anabilim Dalı sayısı 21’e  çıkarılmıştır. 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

VETERİNER FAKÜLTESİ ETİK ALT KURULU (AÜVFEAK) BAŞVURU

VETERİNER FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

ANKETLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Sığırlarda Rekto-Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursları Sığırlarda Embriyo Transfer Çalışmaları Başladı Gezici Klinik Aşkale'de Gezici Klinik Pasinler'de Gezici Klinik Palandöken'de Gezici Klinik Aziziye'de Buzağılar İçin Kolostrum Bankası Gezici Klinik Çat'da Gezici Klinik Köprüköy'de Gezici Klinik Narman'da Gezici Klinik Şenkaya'da Gezici Klinik Tekman'da Gezici Klinik Karayazı'da Gezici Klinik Karaçoban'da Gezici Klinik Hınıs'da Gezici Klinik Horasan'da Olur İlçesi'nde Buzağı Ölümleri ve Sığır Brusellozu Konferansı Düzenlendi Tortum İlçesi'nde Buzağı Ölümleri ve Sığır Brusellozu Konferansı Düzenlendi Organik Hayvancılık Eğitim Programı Bir Pati Sevgi Erzurum İli İlköğretim Okullarındaki Öğrencilere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Çocuklarda Gözlenen Paraziter Hastalıkların Önemi ve Alınacak Tedbirler - Çocuk Gelişiminde Süt ve Süt Ürünlerinin Önemi - Çocuk Gelişiminde Spor Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Hayvancılık Sektörüne Eğitim Veriyor Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gezici Hayvan Hastanesi Tüyap Doğu Anadolu Erzurum Hayvancılık Fuarında Gezici Klinik Faaliyetine Başlandı Buzağı Hastalıklarının Engellenmesi Projesinin İkinci Aşaması (HYP/Muhtelif/2019/331) başladı Otovaks aşı geliştirme projesi başladı (HYP/2018/225) Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması projesi gerçekleştirildi (S/M/03815) Buzağı Hastalıklarının Engellenmesi projesi gerçekleştirildi (HYP/Muhtelif/2018/183)

DERS BİLGİ PAKETİ

HAYVAN HASTANESİ VE VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI HİZMETLERİ VE FİYAT LİSTESİ

EAEVE

Yeni Organizasyon Yapısı

KALİTE EYLEM PLANI RAPORU

BAĞLANTILAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi