Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

BÖLÜM TANITIMI

Genel Bilgi
 
Ağırlama hizmetleri çağın önemli sektörlerinden biri olan Turizm sektörünün gelişimini sağlamak, bu alanda yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. Türkiye`de büyük bir endüstri haline gelen turizm sektörünün sağlıklı ve üretken olması için çok sayıda elemana gereksinim duyulmaktadır. Pasinler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan Ağırlama Hizmetleri Programı`nda, bu sektörde görev yapan bütün işletmeler için, işletmeciliğin ve yöneticiliğin temel bilgileriyle donatılmış eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. 
Seyahat ve Turizm dünyamızda giderek yaygınlaşmakta, dünyanın en önemli sektörü haline dönüşmektedir. Sektör insanların harcamalarının önemli bir bölümünü ayırdıkları önemli bir bölüm haline gelmiştir. Turizm ve otelcilik genel anlamda turistler, turistlere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, devletler, toplumlar arasındaki ilişkileri ve bunlarla ilgili konuları kapsayan bir bilim dalıdır.
Öğrenciler mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirerek, Turizm sektöründe nitelikli ara insan gücü olarak yetiştirileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Turizm İşletmeciliği konularına özgü temel bilgileri aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Turizm şirketlerinde, acentalarda ve özellikle otellerde  istihdam edilebilmektedir.
Ağırlama Hizmetleri Programı ile öğrencilerin, ulusal düzeyde yeterli, bilimsel ve rasyonel düşünebilen, bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

Kariyer Olanakları
Bu Program; Turizm sektöründeki işletmelerde, özellikle konaklama - ağırlama hizmetlerinde, bölüm işletme yöneticisi veya kendi adına işyeri açabilecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler MESLEK ELEMANI unvanı alırlar.
Çeşitli Konaklama İşletmeleri
Seyahat Acenteleri
Sağlık Turizmi Merkezleri
Yiyecek ve İçecek İşletmeleri
Tur Operatörlüğü İşletmeleri
Kongre – Konferans Merkezleri
Makine İşletmeciliği
Rekreasyon İşletmeleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın    çeşitli birimleri
Hava Yolları ve Charter Şirketleri
Denizcilik ve Kruvaziyer İşletmeleri
Rent-a-Car İşletmeleri
Enformasyon Merkezleri
 
Dikey Geçişler
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu:
Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Turizm ve Rehberlik
(*) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümü`nün 3. sınıfına doğrudan ve sınavsız geçiş yapabilirler.
 
Bilgi
Turizm işletmeciliğinin temel ilke ve kavramlarını bilir.
Türk Ağırlama-Konaklama endüstrisinin özelliklerini bilir.
Konuklar (Müşteriler), çalışan personel ve uzmanlar arasındaki etkin diyalogun önemini bilir.
Turizm sektöründe bilgisayar ve iletişim teknolojisinin önemini kavrar.
Turizm işletmelerindeki müşteri beklentilerini bilir.
İşletmeci olarak hukuki sorumluluğunu bilir.
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.
Mesleğin icrasında yabancı lisanın önemini bilir.
İş hayatında meslek ahlakının önemini bilir.
 
Beceri ve Alışkanlıklar
Konaklama-Ağırlama hizmetlerinde kullanılan ekipmanları tanır ve kullanma becerisi kazanır.
Ön büro hizmetlerinde kullanılan enformasyonla ilgili cihazları (Telefon, Telefaks,Bilgisayar, Fotokopi vb.) kullanabilir.
Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
Yönetim kademelerinde sorumluluk alır ve ekip çalışması yapabilir.
Emrinde çalışan kişilerin gözetimi ve denetimini üstlenir.
Mesleği ile ilgili bir yabancı lisanı kullanabilir.