Atatürk Üniversitesi

BURSLAR

Atatürk Üniversitesi özellikle başarılı öğrenciler ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrenciler için Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar vermektedir. Bununla birlikte bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektörün de öğrencilere sunduğu burs imkanları bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Rektörlük birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı” da uygulanmaktadır. Bu program ile ilgili açıklamalar her eğitim yılı başlangıcında öğrencilerimize duyurulmaktadır.