ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI

Üniversite’nin program yapısı, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına imkân veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimser.

Üniversitenin eğitim-öğretim felsefesi, öğrencilerin karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile başa çıkmalarını sağlayan yaklaşımlarla geleceğe hazırlanmaları için güncel yöntem ve tekniklerden faydalanmayı kapsamaktadır. Bu kapsamda üniversitenin önceliği ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleri sunmaktır.

Programlarının başarıları sürekli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Üniversite bünyesinde seminerler, öğrenen topluluklar, disiplinler arası çalışmalar, bitirme projeleri teşvik edilmektedir. Lisans eğitiminde, araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler programların birer parçasıdır.

Eğitim ve araştırma süreçlerine tüm paydaşlar dâhil edilerek işbirliği sağlanmaktadır.
Ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması, kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim ve öğretime ait süreçlerin tümü “Planlama-Uygulama-Kontrol Etme- Önlem Alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilmektedir. Üniversitenin stratejik planına uygun olarak, eğitim öğretimin planlanması, uygulanması, uygulamaların kontrol edilmesi ve gerekli görülen önlemlerin alınması/iyileştirmelerin yapılması sağlanmakta, böylelikle paydaş katılım ve değerlendirmeleri, kanıta dayalı yönetim yerine getirilmektedir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi