Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yabancı Diller Yüksekokulu

Fullbright Bİlgilendirme Toplantısı

 18.11.2013 tarihinde yüksekokulumuz toplantı salonunda gerçekleştirilen Fullbright Bilgilendirme toplantısında Fulbright Eğitim Komisyonu akademik danışmanı Merih Uğurel Fulbright bursları hakkında akademik personelimize sunumda bulunarak akademik perdonelimizin bu konu hakkındaki sorularını yanıtladı.