Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MAAŞ KATSAYILARI VE GÖSTERGELER

01/07/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR-
Maaş Katsayısı0,138459
Taban Aylık Katsayısı2,167248
Yan Ödeme Katsayısı0,04391
Kıdem Aylık Göstergesi 
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20, 
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için) 
(2.134*Maaş Katsayısı)
295,47

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır) 
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı) 
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

34,62 (Bir çocuk) 
69,23 (İki çocuk) 
103,84 (Üç çocuk) 
138,46 (Dört çocuk) 
173,07 (Beş çocuk) 

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)
Dogum Yardımı Ödeneği 
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren;
Türk vatandaşlarına, 
canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,
ikinci çocuğu için 400 TL, 
üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL 
doğum yardımı yapılır.
Ölüm Yardımı Ödeneği 
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı) 
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
1.315,36
2.630,72
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı 
9.500*Maaş Katsayısı
1.315,36
Emekli Keseneği (Kişi İçin)% 16
Emekli Keseneği (Kurum İçin)% 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar (2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca)
Ek Gös. 8400 ve yukarısı% 255
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç% 215
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç% 195
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç% 165
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç% 145
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç% 85
Diğerlerinde% 55