Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Hakkında

PROGRAM HAKKINDA

Alanında uzmanlaşmış yeterli sayıda ve güçlü akademik kadrosuna sahip olan bölümde, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, yetiştiricilik ve ıslahı, ürün muhafazası ve biyoteknoloji gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yöre çiftçisinin yetiştiricilik sorunlarına yönelik pratik çalışmaların yanında, yurtiçi ve yurtdışı çok sayıdaki araştırma kuruluşu ve üniversitelerle bağlantılı olarak önemli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve araştırma sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS programı çerçevesinde birçok ülkedeki Bahçe Bitkileri Bölümüyle öğrenci değişimi yapılmaktadır.
 

 Lisansüstü eğitimde ise öğrenciler yukarıda adı geçen alanlar veya organik tarım, seracılık, biyoteknoloji gibi dallardan seçim yaparak eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar.

 Bahçe Bitkileri Alt Programından mezun olan öğrenciler, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmeleri, özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.

 Bölümün özgörüşü; ılıman iklim ve Akdeniz iklim bahçe bitkilerinin modern tekniklerle yüksek verimli ve kaliteli yetiştiriciliği ve yeni çeşit ıslahı yanında, subtropik iklimlerde yetişen bahçe bitkilerinin Çukurova’ya adaptasyonu konularında bilimsel araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar yapmak; çağdaş bilgi ile donanmış, sorun çözme yeteneğine sahip ve önderlik yapabilecek yapıda Ziraat Mühendisi, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Doktoralı eleman yetiştirmektir.

 Bölümün özgörevi; subtropik ve ılıman iklim bölgelerinde yetişen bahçe bitkilerinin Çukurova’ya adaptasyonu ile ilgili araştırmalar yapmak, yeni çeşitler ıslah etmek, elde edilen bilgileri öğrencilere ve yöre insanına aktarmak, ayrıca yayla bölgelerinde ılıman iklim meyvelerinin yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalar yapmaktır.

 Çalışma Konuları

 
 
 
  • Meyve Yetiştirme ve Islahı
  • Sebze Yetiştirme ve Islahı
  • Bağ Yetiştirme ve Islahı
  • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
  • Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi
  • Biyoteknoloji
  • Organik Tarım