İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Zeynep KELEŞOĞLU
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta zeynep.kelesoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi İlahiyat Fakültesi

Eğitim