Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

ICMART-ISAM 2018 MÜNİH-ALMANYA KONGRESİ

ATYAM çalışanlarından Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR ve Arş. Gör. Dr. Pınar Gürsoy GÜVEN 7-9 Eylül 2018 tarihlerinde Münih-Almanya'da düzenlenen ICMART 2018 kongresinde üniversitemiz BAP birimince desteklenen akupunktur ve infertilite ilgili projenin sonuçlarını sunmuşlardır.