Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim ve Bilim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN (Müdür)

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Mehmet Akif IRMAK (Müdür Yardımcısı)

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Ümit İNCEKARA

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN

Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum 

Prof. Dr. Erol YILDIRIM

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Mustafa BULAT

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Telat YANIK

Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Fatih SEZEK

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Ömer Cevdet BİLGİN

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum

Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Erzurum

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum

Dr. Öğr. Üyesi Yahya TEPE (Müdür Yardımcısı)

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum