Eczacılık Fakültesi

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

UZUN YOLCULUKLAR İLK ADIMLA BAŞLAR, HAYALLER GERÇEKLEŞMEZ SEN HAREKETE GEÇMEDİKÇE

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal YILMAZ yöneticiliğinde ve 3 lisans öğrencimizin (Alperen CANPOLAT, İbrahim SELAMET, Erdoğan Taha AKBAŞ) katılımıyla gerçekleştirilen “Uzun Yolculuklar İlk Adımla Başlar” ve “Hayaller  Gerçekleşmez Sen Harekete Geçmedikçe” adlı projeler tamamlandı.

Projenin amacı, Erzurum Anadolu Lisesi öğrencilerinin yükseköğretim alanına yönelik olarak motivasyonlarını arttırmak, hedeflerini netleştirmelerinde ve kariyer planlarını yapmalarında yol gösterici olmak için öğrencilere üniversite kültürünü, olanaklarını, fakülteleri ve öğrenci yaşamını tanıtmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmektir.

Üniversite tercihi, öğrencilerin kariyer planlarını yaparken dikkat edilecek en önemli hususlardan biridir. Doğru ve yerinde verilen kararlar, bir bireyin ömür boyu mutlu veya mutsuz olmasına neden olabilir. Bu nedenle bireyin seçimini ve tercihini yaparken hangi faktörleri dikkate alması gerektiğinin tespiti çok önemlidir. Çok sayıda üniversite ve bölümün mevcudiyetinin yanında, benzer müfredatlı bölümler, kurum ve birimleri görmeden ve incelemeden yapılan tercihler bu süreci daha da güç ve karmaşık hale getirmektedir.

  • Bu bağlamda, Erzurum Anadolu Lisesinde 375 öğrenciye Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Hukuk, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri gezdirilerek, fakültelerin puan türü, yüzdelik dilimi, eğitim süresi, eğitim süresince görülecek teorik ve pratik dersler hakkında özlü bilgiler verilerek bu birimlerin istediği öğrenci profili, mesleğin geleceği ve istihdam alanları konusunda öğrenciler ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmiştir.

Projelerin başarı ölçütleri;

  • Öğrencilerde meslekler hakkında bir farkındalık oluşturmak
  • Öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak
  • Öğrencilerin hedeflerini belirlemede kendi ilgi ve becerilerinin farkına varmalarını sağlamak olarak belirlenmiştir.