Atatürk Üniversitesi

AB UFUK 2020 MARİE SKLODOWSKA CURİE ALANI ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI (RISE)

24 Ocak Cuma AB Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) hakkında bilgi günü düzenlenecektir. Program detayları aşağıda yer almakta olup, programa katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi için tıklayınız.