Veteriner Fakültesi

VETERİNER FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısı 10 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya 23 Veteriner Fakültesi'ni temsilen 28 öğretim üyesi katılım sağladı. Toplantıda Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Kuruluş ve İşleyişi Yönergesi kabul edildi. Ayrıca VEFDEK yeni dönem Yürütme Kurulu ve VEFDEK Dönem Başkanı seçildi. Dönem başkanlığına Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İNCİ seçildi.