Tıp Fakültesi

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Fakültemizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında pandemi koşullarının mevcut hali de dikkate alınarak Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında uygulayacağı eğitim modeli ve Pandemi süreci içinde öğrencilerimizin uymaları gereken kurallar ile ilgili olarak;

     1) Fakültemizin 1.,2.,3. sınıf öğrenci  eğitimlerinin; 

a- İngilizce  Tıp Programı eğitimi için, amfi kapasitesinin yeterli olması nedeniyle teorik dersler yüz yüze yürütülecektir.

b- Türkçe Tıp  Programında amfi kapasiteleri değerlendirildiğinde eğitime hibrit olarak devam edilmesine, bu kapsamda öğrencilerimizin laboratuvar grubu olarak da belirlenmiş olan dört gruba ayrılarak (A, B, C, D grupları), ikişer grubun birer hafta ara ile bir hafta  yüz yüze bir hafta online olarak eğitim almaları planlanmıştır.

-Türkçe Tıp programı  eğitim grupları: Eğitim öğretim tarihimizin başlangıcı olan 27 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere eğitim programımızda belirtilen 1.,3.,5…vb tek haftalarında A ve B grubu yüz yüze eğitim alırken C ve D grubu aynı anda online olarak; Eğitim öğretimin 2.,4.,6.…vb çift haftalarında ise C ve D grubu yüz yüze eğitim alırken A ve B grubu aynı anda online olarak eğitim alacaklardır.

c- Türkçe  Tıp Programında dersler, amfi bilgisayarlarından Microsoft Teams uygulamasında oturum açılarak, amfi dersi ile birlikte senkron yürütülecektir.

d- Microsoft Teams üzerinden yapılacak çevrimiçi yayınlarda ders kaydı alınması  gerekmemektedir. 

e- Teorik derslerin programda belirtilen saatlerde, birleştirilmeden, ders arası verilerek yürütülmesi gerekmektedir.

f- Türkçe ve İngilizce Tıp Programında laboratuvar ve uygulama dersleri gibi eğitim faaliyetleri, alt yapı da dikkate alınarak küçük gruplar halinde yüz yüze yürütülecektir.

g- Seçmeli dersler ve bazı diğer etkinlikler için gerekli durumlarda Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi oturumlar yapılabilecektir.

h- Derse giriş çıkış saatleri, ders aralarında yoğunluk oluşmaması bakımından her 3 dönem için düzenlenmiş olup, ders programında belirtilmiştir.

ı-Teorik, laboratuvar  ve uygulamalı derslerin sınavları her iki program için de yüz yüze yapılacaktır.

2) Halen  devam etmekte olan 4.  5. ve 6. Sınıf  öğrenci eğitimleri daha önce belirlendiği üzere;

a- Teorik ders, OTÖ vb küçük grup etkinliklerinin derslik kapasiteleri ve alt yapı koşulları da dikkate alınarak Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılmaktadır.

b- Klinik uygulamalar küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmaktadır.

c- Sınavlar yüz yüze yapılmaktadır.

3) Tüm öğrencilerimiz  devam etmekte olan Pandemi süreci nedeniyle; 

a- Üniversitemiz senatosunca alınan pandemi önlemleri kapsamındaki kararlar doğrultusunda kampüs içinde belirlenmiş kurallara uymaları,

b- Yüz yüze yapılacak teorik dersler, laboratuvar uygulamaları, klinik uygulamalar ve sınavlarda pandemi koşulları için alınmış genel tedbirlere ve hijyen kurallarına uymaları,

c- Yüz yüze ders için gelen öğrencilerin ilk gün aşı durumunu gösterir belgeyi 1., 2. ve. 3 Sınıflarda amfilerdeki görevlilere, klinikler de ise staj sorumlusu öğretim üyelerine beyan etmeleri,

gerekmektedir.

Not: Microsoft Teams adresine sahip olmayan yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin, kullanıcı adı ve şifrelerini Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) almaları ve ilgili sınıfın WhatsApp gruplarından gönderilecek olan ekip davetini kabul etmeleri gerekmektedir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi