Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

“Büyük Aile” Modeli Atatürk Üniversitesinde

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından Sakarya Üniversitesi tarafından oluşturulan 'Büyük Aile Modeli', Atatürk Üniversitesinde uygulamaya konulacak.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yöneticileri de hazır bulundu.

“Öğretim Artık Öğretmeden Öğrenmeye Geçti”

Öğrencilerin; okul öncesinden üniversiteye kadar kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri ortaya çıkarması gerektiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “Sakarya Üniversitesi tarafından başlatılan ve bizim de uygulamaya koyduğumuz “Büyük Aile Modeli" ile öğrenciler, ana sınıfından başlayıp eğitimin tüm kademlerinde buna göre yönlendirilecek. Eğitim ve öğretim artık öğretmeden öğrenmeye geçti. Öğrencinin fiziksel, sosyolojik ve psikolojik tüm gelişimleri dikkate alınıyor. Öğrenci bir üst kademeye geçeceği zaman bunların dikkate alındığı bir ortam oluşturmak amaçlanıyor. Kişinin kendisini tanımasını sağlanıyor ve oluşturulan bu model sayesinde öğrenme, çevreyle bütünleşiyor. Bu modelin yürütücüsü olan Sakarya Üniversitesini ve tüm ilgililerini kutluyor, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak

Atatürk Üniversitesi tarafından böyle bir ortam sağlanarak “Büyük Aile Modeli"nin uygulanmasına imkan tanıdığı için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Prof. Dr. Firdevs Karahan, karşılıklı ziyaretlerde iki üniversite akademisyenleri ve uzmanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştay ve atölye çalışmalarının ardından modelin, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak Özel Vakıf Okullarında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

UYGULAMA AMACI

Uygulamanın özü, süreç öncesi, süreç anı ve süreç sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Süreç öncesinin temel ama­cı, belirlemektir. Belirleme sürecinde her bir öğrencinin olabildiğince her yönü ile tanınması, kendisine, ailesine, öğretmene veya öğretmenlere tanıtılması amaçlan­mıştır. Bu bağlamda, her bir öğrencinin sahip olduğu, fakat hiç kimsenin bilme­diği ve gerektiği kadar önem vermedi­ği öğrenme stilleri belirlenmektedir. Daha sonra her bir öğrencinin bilişsel, duygusal, psikolojik, davranışsal, sağlık öz geçmişi, akademik öz geçmişi ve demog­rafik profilleri belirlenmektedir.

BASIN MERKEZİ