İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

02 MAYIS 2019 TARİHİNDE “KÜRESEL EKONOMİDE YENİ EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ” BAŞLIKLI BİR PANEL DÜZENLENMİŞTİR.