Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

BUZAĞI HASTALIKLARININ ENGELLENMESİ PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ (HYP/MUHTELİF/2018/183)

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında 1000 adet buzağıya, fakültemiz hayvan hastanesinde ücreti proje bütçesinden karşılanmak şartıyla sağlık hizmeti sunulmuştur. Gerçekleştirilen proje ile bölge sorunlarının başında gelen buzağı ölümlerinin engellenmesinde farkındalık oluşturulması, hayvancılıkta sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulması hedeflenmiştir.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün paydaşlığında gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversitemiz çiftçi eğitim merkezinde 200 adet yetiştiriciye ahır şartlarında hijyen, bakım ve besleme, üreme, meme sağlığı, yetiştirme konularında eğitimler verilmiştir. Yetiştiricilerin konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanmıştır.