Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

10. GRUP PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GRUPLARI

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulamaları Dersinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Şunlardır.

1 ) Öğretmenlik uygulamaları Dersi , 2 saati teorik , 6 saati uygulama olmak üzere     8 saat ve 5 kredilik bir ders olup Devam Zorunludur.

2) Bu dersin 2 saatlik teorik kısmı fakültedeki REHBER ÖĞRETİM ELEMANI’ nın belirleyeceği gün, yer ve saatte fakültede yapılacaktır. Uygulamanın ilk haftasında  Rehber Öğretim Elemanınız  ile mutlaka görüşünüz.

3) 6 saatlik uygulama kısmı ise uygulama okulundaki REHBER ÖĞRETMEN ile birlikte belirlenen    çalışma programı dahilinde uygulama okulunda yapılacaktır.