Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

2018 DUS Yerleştirme Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

***Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

ÖNEMLİ: Lütfen boş form ile müracaat etmeyiniz. Boş form ile müracaatta bulunanların büroda formları doldurmalarına müsaade edilmeyecektir.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması.

2. Diplomanın veya çıkış belgesinin fotokopisi

3. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. 2 (iki) adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)


7. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporu (Heyet raporu)

8. Kazandığına dair internet çıktısı.

9. Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

10. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

11. Aşağıdaki bağlantıdan (linkten) alınacak (2 adet hazırlanacak) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun açıklamalar doğrultusunda doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Not: Hâlen Üniversitemizde görev yapan adayların yalnızca "Atama Başvuru Formu ile Kazandıklarına Dair İnternet Çıktısını" teslim etmeleri yeterli olacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 16.11.2018

Not: Müracaatlar posta yoluyla yapılabilmektedir. Ancak istenilen belgelerdeki eksikliklerden ve postadaki gecikmeden Kurumumuz sorumlu değildir.

Not: Tarayıcıların (IE, Firefox, Chrome vb.) otomatik olarak açtığı Atama Başvuru Formuna müdahale edemeyenler, Adobe Reader ile formu açıp bilgisayar ortamında doldurabilirler.

NOT: Lütfen ilgili formları, evrakları teslim etmeden önce bilgisayar ortamında doldurunuz. Zaman kaybı olmaması için boş form ile başvuruda bulunmayınız.

ÖNEMLİ: Sağlık Bakanlığı kadrosunu kazanıp Üniversitemizde uzmanlık eğitimi görecek olanların, istenilen evraklar ve atamaları için ilgili Bakanlıktan bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

Müracaat Adresi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi