Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Bilimsel Değerlendirme Sınavı 
2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ana Bilim Dalınız doktora programına müracaat eden öğrencilerin Bilimsel Değerlendirme Sınavları 31.07.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Enstitümüz Dersliğinde yapılacaktır. Doktoraya Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınavları, 24 Mayıs 2017 tarih ve 9/65 sayılı Senato Kararı’nın 17. maddesinin yedinci fıkrasına binaen sadece yazılı olarak gerçekleştirilecek ve değerlendirme yüz (100) puan üzerinden olacaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı ABD. :10:00 (aday öğrenci listesi ektedir.)
Tarih ABD. :13:00 (aday öğrenci listesi ektedir.)