Personel Daire Başkanlığı

2019 TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUCU BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

***Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

ÖNEMLİ: Lütfen boş form ile müracaat etmeyiniz. Boş form ile müracaatta bulunanların büroda formları doldurmalarına müsaade edilmeyecektir.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması (UYARI: Sağlık Bakanlığında görev yapanların Bakanlık bünyesinde hangi kuruma bağlı olduklarını formda ilgili kısma yazmaları gerekmektedir.)

2. Diplomanın veya çıkış belgesinin fotokopisi

3. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. 2 (iki) adet renkli fotoğraf (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7. Kazandığına dair internet çıktısı

8. Mal Bildirim Formunun doldurulması (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

9. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

10. Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

YABANCI UYRUKLU STATÜDE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLAR AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ GETİRECEKTİR:


1. Anadal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye'deki Tıp Fakültelerinin birinden mezun olduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki Tıp Fakültelerinin birinden mezun olup, Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli fotokopisi.
2. Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe Dil Bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye'deki Tıp Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
3. Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmadığına, ikametlerine izin verildiğine dair Erzurum Valiliğinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
4. Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.


Not: Hâlen Üniversitemizde görev yapan adayların yalnızca "Atama Başvuru Formu ile Kazandıklarına Dair İnternet Çıktısını" teslim etmeleri yeterli olacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 19.07.2019

Not: Müracaatlar posta yoluyla yapılabilmektedir. Ancak istenilen belgelerdeki eksikliklerden ve postadaki gecikmeden Kurumumuz sorumlu değildir.

Not: Tarayıcıların (IE, Firefox, Chrome vb.) otomatik olarak açtığı Atama Başvuru Formuna müdahale edemeyenler, Adobe Reader ile formu açıp bilgisayar ortamında doldurabilirler.

NOT: Lütfen ilgili formları, evrakları teslim etmeden önce bilgisayar ortamında doldurunuz. Zaman kaybı olmaması için boş form ile başvuruda bulunmayınız.ÖNEMLİ: Sağlık Bakanlığı kadrosunu kazanıp Üniversitemizde uzmanlık eğitimi görecek olanların, istenilen evraklar ve atamaları için ilgili Bakanlıktan bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

Müracaat Adresi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi