Personel Daire Başkanlığı

2021-YDUS (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI/İÇ HASTALIKLARI) EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

***Doldurulması gereken belgeler sayfanın alt kısmında mevcuttur.

ÖNEMLİ: Lütfen boş form ile müracaat etmeyiniz. Boş form ile müracaatta bulunanların büroda formları doldurmalarına müsaade edilmeyecektir.

1. Atama Başvuru Formunun Doldurulması (UYARI: Sağlık Bakanlığında görev yapanların Bakanlık bünyesinde hangi kuruma bağlı olduklarını formda ilgili kısma yazmaları gerekmektedir.)

2. Diplomanın veya çıkış belgesinin fotokopisi

3. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Askerlik Durum Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

6. 2 (iki) adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflardan bir tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılacaktır

7. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporu (Heyet raporu)
8.7151 sayılı SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
9. Kazandığına dair internet çıktısı.

10. Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.)

11. Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan hizmet belgesi alarak Kurumumuza istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Memur İşe Alım Açık Rıza Metni
13. KVKK TUS ve DUS ile Alımlar İşe Alım Aydınlatma Metni

Not: Hâlen Üniversitemizde görev yapan adayların yalnızca "Atama Başvuru Formu ile Kazandıklarına Dair İnternet Çıktısını" teslim etmeleri yeterli olacaktır.


SON BAŞVURU TARİHİ: 12.08.2022

Not: Müracaatlar posta yoluyla yapılabilmektedir. Ancak istenilen belgelerdeki eksikliklerden ve postadaki gecikmeden Kurumumuz sorumlu değildir.

Not: Tarayıcıların (IE, Firefox, Chrome vb.) otomatik olarak açtığı Atama Başvuru Formuna müdahale edemeyenler, Adobe Reader ile formu açıp bilgisayar ortamında doldurabilirler.

NOT: Lütfen ilgili formları, evrakları teslim etmeden önce bilgisayar ortamında doldurunuz. Zaman kaybı olmaması için boş form ile başvuruda bulunmayınız.

ÖNEMLİ: Sağlık Bakanlığı kadrosunu kazanıp Üniversitemizde uzmanlık eğitimi görecek olanların, istenilen evraklar ve atamaları için ilgili Bakanlıktan bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

Müracaat Adresi: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Atama Şubesi

Paylaş Paylaş Paylaş
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi