Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Akademik ve Kültürel Etkinlikler

3. GÜSBAG ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) 3. Güsbag Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri

http://www.cumhuriyet.edu.tr/fakulte.php?cubid=z8Tg4tTp19Toyemyj6Gcx9vl0uHZ3Nlnpoc=&Dil=TR&f=0