Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

BUZAĞI HASTALIKLARININ ENGELLENMESİ PROJESİNİN İKİNCİ AŞAMASI (HYP/MUHTELİF/2019/331) BAŞLADI

Buzağıölümlerinin engellenmesinde ilk aşaması 2019 yılında başarı ile tamamlananprojenin, 2020 yılında da devam ettirilmesi yönünde fakültemize bildirilenyetiştirici talepleri dikkate alındı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi veT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınmaİdaresi Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek projede, 1000 adetbuzağıya sağlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir. “Buzağılar MilliServetimizdir, Kaybetmeyelim” sloganı ile farkındalık oluşturulacak projede,bir önceki yıl elde edilen sonuçlar dikkate alınarak düzenlemelere gidilmiştir.Hayvancılıkta sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen proje ile, hem fakültemizbilinirliğine hem de hayvan sağlığına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi