Oltu Meslek Yüksekokulu

4 YILLIK AZAMİ SÜRELERİ SONA EREN ÖĞRENCİLER İÇİN BELİRLENEN SINAV BAŞVURU TARİHİ


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi (c) fıkrasında yer alan 4 yıllık azami süreleri sona eren öğrencilerimiz için müracaat ve sınav tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.


 Müracaat Son Başvuru Tarihi :    09 EYLÜL 2019
 Sınav Tarihleri                         :   23-26 EYLÜL 2019