Horasan Meslek Yüksekokulu

4 YILLIK AZAMİ SÜRELERİ SONA EREN ÖĞRENCİLER İÇİN BELİRLENEN SINAV TARİHLERİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi (c) fıkrasında yer alan 6569 sayılı Af Kanunu'yla düzenlenen 4 yıllık azami süreleri sona eren öğrencilerimiz için sınav tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.


 Müracaat Son Başvuru Tarihi :    18 EYLÜL 2019
 Sınav Tarihleri                         :   23-26 EYLÜL 2019