Ziraat Fakültesi

EĞİTİM - ÖĞRETİM MEVZUATI

 
YÖNETMELİKLER

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 
 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik(Yeni)
 

 
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş Yönetmeliği)
 

 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
 

 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 

 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik(Yatay Geçiş Yönetmeliği) (Eski)
 

 
Fakültemize 2009 - 2010 Yılından Önce Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Geçerli Yönetmelik
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
YÖNERGELER

 


 
ESASLAR

 
 

Atatürk Üniversitesi Dışarıdan Ders İzleme Esasları