Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Abdulmecit Albayrak

 1. Lisans

  1988 / 1994
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TIP PR.
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  2006 / 2011
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  FARMAKOLOJİ (DR)
 3. Doktora

  2006 / 2010
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  FARMAKOLOJİ (DR)
 4. YARDIMCI DOÇENT

  2011 / 2014
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 5. DOÇENT

  2014 / 2018
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 6. PROFESÖR

  2018 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Tıbbi Farmakoloji, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2006-2010
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1988-1994

Yaptığı Tezler
Doktora, "Moklobemidin Sıçanlarda Antiülser ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması.", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Haziran, 2010.

Yönetilen Tezler
Doktora, B.Süleyman, "Etorikoksibin sıçanlarda böbrek iskemi-reperfizyon hasarına etkisi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.

Yüksek Lisans, H.Kaya, "RATLARDA PARASETAMOL İLE İNDÜKLENEN KARACİĞER HASARINDA AMLODİPİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.

Yüksek Lisans, G.Ayaz, "LPS İLE SIÇANLARDA İN VİVO VE HÜCRE KÜLTÜRÜNDE İN VİTRO OLARAK İNDÜKLENMİŞ ENDOTOKSEMİYE BAĞLI HÜCRE HASARI VE ÖLÜMÜNDE 5-HT7 RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.


İdari Görevler

 • Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komisyonu Başkanı  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ  2019
 • Fakülte Özdeğerlendirme Kurulu Koordinatörü  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ  2019
 • Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ  2018
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ  2019
 • Fakülte Kurulu Üyeliği  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ   2018
 • Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  2018
 • Eğitim Koordinatörü  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ    2015
 • Eğitim Faaliyetlerini İnceleme Komisyonu Üyeliği  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ    2012

 Projelerde Yaptığı  Görevler

BAP  Projesi Deneyimi

ATAUNİ-BAP- THD-2018-6630 : Capparis Spinosa ekstresinin sıçanlarda indometazin ile indüklenen ülser modelinde koruyucu etkilerinin araştırılması (Yürütücü)2018- Devam ediyor

ATAUNİ-BAP- TSA-2018-6673 : PDGF ile indüklenmiş akciğer kanseri (A549) hücre hattında PI3K/Akt/mTOR kaskadının Calcineurin/NFAT yolağı ile ilişkisi ve bu yolakların inhibisyonlarının apopitoz üzerindeki etkileri (Araştırmacı) 2018 (Devam ediyor)

ATAUNİ-BAP- THD-2018-6798: Alchemilla caucasica Buser Türü Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar ve Sıçanlarda İndometazin İle İndüklenen Ülser Modelinde Koruyucu Etkilerinin Araştırılması (Araştırmacı) 2018 (Devam Ediyor)

ATAUNİ-BAP-2012/352: Sıçanlarda Parasetamol ile indüklenen Akut Karaciğer Toksisitesi üzerine Aliskiren'in etkilerinin araştırılması (Yürütücü) 2014

ATAUNİ-BAP-2012/77: Nigella Sativa Ekstresinin Parasetamolle İndüklenen Akut Karaciğer Toksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Araştırmacı) 2014

ATAUNİ-BAP-2011/267: Ratlarda CLP (Cecal Ligation And Puncture) İle Oluşturulan Sepsis Modelinde Lithium`un Etkisinin İncelenmesi. (Yürütücü) 2013

ATAUNİ-BAP-2011/266: Tıp Fakültesi Cerrahi ve Moleküler Farmakoloji Laboratuvarı Kurulumu, nöron hücre kültüründe çeşitli reseptörlerin tayini . (Yürütücü) 2013
ATAUNİ-BAP-2011/14: Sıçanlarda deneysel miyokard infarktüsünde lasidipin, ramipril ve valsartan’nın akut ve kronik koruyucu etkilerinin incelenmesi (Yürütücü) 2012
 • ATAUNİ-BAP-2011/52: Ratlarda CLP (cecal ligation and puncture) ile oluşturulan sepsis modelinde beta reseptörlerin etkisinin incelenmesi. (Araştırmacı) 2013.
 • ATAUNİ-BAP-2011/293: Deneysel olarak oluşturulmuş ürolitiyazis modelinde bir kalsiyum kanal blokeri olan amlodipinin etkisinin araştırılması. (Araştırmacı) 2012
 • ATAUNİ-BAP-2011/17: L-Tipi Kalsiyum Kanal Blokörlerinin sıçanlarda inflamasyon ile  oluşturulan osteoporoz modelinde kemik mineralizasyonu üzerine olan etkilerinin araştırılması. (Araştırmacı) 2012
 • ATAUNİ-BAP-2011/02: Alfa lipoik asidin sıçanlarda overektomi ile oluşturulan osteoporoz modelindeki koruyucu etkilerinin belirlenmesi (Araştırmacı) 2012
 • ATAUNİ-BAP-2011/02: Talamus Bölgesinde Anti Kanser İlaçlarınOluşturduğu Hipersensivitede Nörotransmitterlerdeki Değişimin İn Vivo Voltametri İle Gözterilmesi Ve Antikanser İlaçların Oluşturduğu Ağrı Yan Etkisinin Ortadan Kaldırılması. (Araştırmacı) 2010.

 

TÜBİTAK Projesi Deneyimi

 • TÜBİTAK-3001 Projesi - :Ratlarda clp (cecal ligation and puncture) ıle oluşturulan sepsis modelinde ebselenin etkilerinin ıncelenmesi, (Araştırmacı) – 2015 - 2017
 • TÜBİTAK-1001 Projesi - 112S627: Serotonin-7 reseptörlerininin parasetamol, karbontetraklorür ve alkolle indüklenen deneysel karaciğer toksisitelerindeki yeri ve önemi (Araştırmacı) – 2012-2016
TÜBİTAK-1003 Projesi - 112M495: Bor nitrür ve hidroksiapatit'in kemik kırık iyileşmesindeki rolü (Araştırmacı) – 2012-2015

 • Üniversite Dışı Ulusal Diğer Proje  Deneyimi
 • YÖK Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı- MEV-2017-162 : Capparis Spinosa ekstresinin sıçanlarda indometazin ile indüklenen ülser modelinde koruyucu etkilerinin araştırılması (Yürütücü) – 2017-2018.

 

Patentler

Sıçanlarda prednizolonun antikanser aktivitesinin adrenalektomi ve adrenalin inhibisyonu ile oluşturulması. Patent No: TR 2009 02932,

5-HT7 reseptörü agonist ve antagonistlerinin sepsis, inflamatuvar hastalıklar ve bunlara bağlı organ hasarı ile ilaç ve kimyasal madde hasarına bağlı oluşan organ hasarlarında klinik ve deneysel olarak kullanımı. Patent No: PT2012-00749,

Bor madeni (Bor nitrür) ve bor madeni ile üretilen tüm maddelerin tek başlarına veya hidroksiapatit ile kombinasyonlarının kemik kırık iyileşmesinde ve biyomalzemelerin kaplanmasında kullanımı. PT2012-01239

Ödüller

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanı Patent Dalında Birincilik Ödülü, 2012

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Alanı Proje Dalında Birincilik Ödülü, 2013

Poster Mansiyon Ödülü. 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Ve Hücresel Tedaviler Kongresi. 20-23 Mart 2014 Kocaeli.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü “Sağlık Bilimleri Alanı Patent Dalı”nda Bilimsel Teşvik Ödülü (2016)

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü “Sağlık Bilimleri Alanı Atıf Dalı”nda Bilimsel Teşvik Ödülü (2016)


SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Albayrak A, Bayir Y, Halici Z, Karakus E, Oral A, Keles MS, Colak S,  Zipak T, Dorman E, Uludag K, Yayla N, Gulcan E. The Biochemical and Histopathological Investigation of Amlodipine in Ethylene Glycol-Induced Urolithiasis Rat Model. Renal Failure. 2012 35(1): 126–131. DOI: 10.3109/0886022X.2012.731999

Bayir Y, Halici Z, Karakus E, Albayrak A, Ferah I, Kabalar E, Keles O, Keles MS, Unal B. Comparing Effects of Lacidipine, Ramipril, and Valsartan Against Experimentally Induced Myocardial Infarcted Rats. Cardiovasc Toxicology. 2012, 166-174. DOI: 10.1007/s12012-012-9156-0

Sipal S, Halici Z, Kiki I, Polat B, Albayrak A, Albayrak F, Karakus E, Aksak S, Ozturk B, Gundogdu C. Comparative study of three angiotensin II type 1 receptor antagonists in preventing liver fibrosis in diabetic rats: stereology, histopathology, and electron microscopy. Journal of Molecular Histology.2012, 43(6):723-35. DOI: 10.1007/s10735-012-9441-z

E.Karakus, Z.Halici, A.Albayrak, Y.Bayir, A.Aydin, D.Unal, E.Cadirci, I.Ferah, E.Odaci., "Beneficial Pharmacological Effects of Levosimendan on Antioxidant Status of Acute Inflammation Induced in Paw of Rat: Involvement in Inflammatory Mediators", Basic &  Clinical Pharmacology & Toxicology (ISI), 112, 156–163 2013, DOI: 10.1111/bcpt.12004

M.Uzkeser, E.Karakus, A.Albayrak, I.Kiki, Y.Bayir, E.Cadirci, D.Unal, Z.Halici, A.Karadeniz., "Protective effect of Panax ginseng against N-acetyl-p-aminophenol-induced hepatotoxicity in rats", African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISI) , 2634-2642 pp., 2012 , DOI: 10.5897/AJPP12.658

 Gulec M, Ozcan H, Oral E, Dursun OB, Unal D, Aksak S, Selli J, Keles ON, Unal B, Albayrak A, Halici Z. Nephrotoxic Effects of Chronically Administered Olanzapine and Risperidone in Male Rats. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2012, 139-147. DOI: 10.5455/bcp.20111208083355

Bayır Y, Albayrak A, Can A, Karagoz Y, Cakır A, Suleyman H, Uyanık H, Yayla N, Polat B, Karakus E, Keles MS. Nigella Sativa As A Potentıal Therapy For The Treatment Of Lung Injury Caused By Cecal Lıgatıon And Puncture-Induced Sepsıs Model In Rats. Cellular And Molecular Biology. 2012, 1680-1687. Doı: 10.1170/195

Bayir Y, Karagoz Y, Karakus E, Albayrak A, Sengul O, Can I, Yayla N, Kuskun U, Keles MS. Nigella Sativa Reduces Tissue Damage in Rat Ovaries Subjected to Torsion and Detorsion: Oxidative Stress, Proinflammatory Response and Histopathological Evaluation. Gynecol Obstet Invest. 2012, 41-49. DOI: 10.1159/000336295

Uyanık MH, Albayrak A, Odabasoglu F, Karakus E, Ozden K, Polat B, Yayla M,
 Karamese M, Albayrak A, Yazgı H. Effects Of Dıabetes On Cytokınes And Oxıdatıve Organ Injury In A Rat Model Of Sepsıs. Cellular And Molecular Biology. 2012 1623-1631 Doı: 10.1170/188

A.Tok, E.Sener, A.Albayrak, N.Cetin, B.Polat, B.Suleyman, F.Akcay, H.Suleyman., "Effect of Mirtazapine on Oxidative Stress Created in Rat Kidneys by Ischemia-Reperfusion", Ren  Fail. (ISI) , 103-110 pp., 2012 , DOI: 10.3109/0886022X.2011. 623499

Y.Z.Dogru, T.Nacar, D.Unal, S.Aksak, A.Albayrak, F.Odabasoglu, N.Cetin, E.Karakus, C.Gundogdu, K.Gumustekin, B.Unal, "Effects of diabetes mellitus and postmenopausal period on the lungs of rats", African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISI) , 1989-2010 pp., 2012 , DOI: 10.5897/AJPP11.361

A.Hacimuftuoglu, H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, B.Polat, H.H.Alp, Z.Halici, "Relation between Proepileptic Activity of Indomethacin and Adrenal Gland Hormones", Iranian Journal of  Pharmaceutical Research (ISI) , 11 (3): 939-948, 2012

E.Cadirci, Z.Halici, F.Odabasoglu, A.Albayrak, E. Karakus, D.Unal, F.Atalay, I.Ferah, B.Unal, "Sildenafil treatment attenuates lung and kidney injury due to overproduction of oxidant activity in a rat model of sepsis: a biochemical and histopathological study", Clin  Exp Immunol. (ISI) , 374-384 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1365 -2249.2011.04483.x

H.Suleyman, A.Albayrak, M.Bilici, E.Cadirci, Z.Halici, "Different Mechanisms in Formation and Prevention of Indomethacin-induced Gastric Ulcers", Inflammation (ISI) , 224-234 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s10753-009-9176-5

A. Albayrak, B.Polat, E.Cadirci, A.Hacimuftuoglu, Z.Halici, M.Gulapoglu, F.Albayrak, H.Suleyman, "Gastric anti-ulcerative and anti-inflammatory activity of metyrosine in rats", Pharmacological Reports (ISI) , 113-119 pp., 2010, DOI: 10.1007/ s00044-009-9174-z

F.Koc, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, A.Hacimuftuoglu, H.Suleyman, "Anti-İnflammatory Activity Of 2,5-Dihydroxycyclohepta-2,4,6-Trienone İn Rats", Medicinal Chemistry  Research (ISI) , 2010;19(1):84-93.

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, C.Gundogdu, A.Hacimuftuoglu, "Occurrence of anticancer activity of prednisolone via adrenalectomy and inhibition of adrenaline in rats", International  Journal of Cancer (ISI) , 1740–1748 pp., 2010 , DOI: 10.1002/ijc.24869

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, B.Polat, A.Hacimuftuoglu, H.H.Alp, "Reason for the aggravation of diseases caused by inflammation and the ineffectiveness of NSAIDs on these diseases in rainy weather", Chemico-Biological Interactions (ISI) , 318–324 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.cbi.2009.03.002

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, B.Polat, Z.Halici, F.Koc, A.Hacimuftuoglu, Y.Bayir, "Comparative study on the gastroprotective potential of some antidepressants in indomethacin-induced ulcer in rats", Chemico-Biological Interactions (ISI) , 318–324 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.cbi.2009.03.002

M.Karaca, F.Odabasoglu, Y.Kumtepe, A.Albayrak, E.Cadirci, O.N.Keles, "Protective effects of erythropoietin on ischemia/reperfusion injury of rat ovary", European Journal of  Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (ISI) , 157–162 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.ejogrb.2009.03.011

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, "Nimesulide is a selective COX-2 inhibitory, atypical non-steroidal anti-inflammatory drug", Curr Med Chem. (ISI) , 278-283 pp., 2008

B.Borekci, E.Cadirci, A.Albayrak, H.Suleyman, Z.Halici, S.Kadanali, "Effects of progesterone on FSH-stimulated indomethacin ulcers in rats", Fertility and Sterility (ISI) , 1899-1903 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.fertnstert.2007.08.027

Bilici M, Cayir K, Tekin SB, Gundogdu C, Albayrak  A, Suleyman B, Ozogul B, Erdemci B, Suleyman H. Effect of Mirtazapine on MNNG-Induced Gastric Adenocarcinoma in Rats. Asian Pacific J Cancer Prev,2012; 13 (10), 4897-4900

Albayrak A, Halici Z, Polat B, Karakus E, Cadirci E, Bayir Y, Kunak S, Karcioglu S.S, Yigit S, Unal D, Atamanalp S.S. Protective Effects of Lithium: A New Look at an Old Drug with Potential Antioxidative and Anti-Inflammatory Effects in an Animal Model of Sepsis. Int Immunopharmacol. 2013 May;16(1):35-40. doi:10.1016/j.intimp.2013.03.018

Polat B, Albayrak A, Halici Z, Karakus E, Bayir Y, Demirci E, Cadirci E, Odaci E, Yayla M, Atamanalp SS. The effect of levosimendan in rat mesenteric ischemia/reperfusion injury. J Invest Surg. 2013 Dec;26(6):325-33. doi:10.3109/08941939.2013.806615

Polat B, Halici Z, Cadirci E, Albayrak A, Karakus E, Bayir Y, Bilen H, Sahin A, Yuksel TN. The effect of alpha-lipoic acid in ovariectomy and inflammation-mediated osteoporosis on the skeletal status of rat bone. Eur J Pharmacol. 2013 Oct 15;718(1-3):469-74. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.07.033.

Albayrak A, Halici Z, Cadirci E, Polat B, Karakus E, Bayir Y, Unal D, Atasoy M, Dogrul A. Inflammation and peripheral 5-HT7 receptors: the role of 5-HT7 receptors in carrageenan induced inflammation in rats. Eur J Pharmacol. 2013 Sep 5;715(1-3):270-9. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.05.010.

Cadirci E, Halici Z, Bayir Y, Albayrak A, Karakus E, Polat B, Unal D, Atamanalp SS, Aksak S, Gundogdu C. Peripheral 5-HT7 receptors as a new target for prevention of lung injury and mortality in septic rats. Immunobiology. 2013 Oct;218(10):1271-83. doi: 10.1016/j.imbio.2013.04.012

Karakus E, Halici Z, Albayrak A, Polat B, Bayir Y, Kiki I, Cadirci E, Topcu A, Aksak S. Agomelatine: an antidepressant with new potent hepatoprotective effects on paracetamol-induced liver damage in rats. Hum Exp Toxicol. 2013 Aug;32(8):846-57. doi: 10.1177/0960327112472994.

Suleyman B, Albayrak A, Kurt N, Demirci E, Gundogdu C, Aksoy M. The effect of etoricoxib on kidney ischemia-reperfusion injury in rats: A biochemical and immunohistochemical assessment. Int Immunopharmacol. 2014 Nov;23(1):179-85.

Dogan A, Demirci S, Bayir Y, Halici Z, Karakus K, Aydin A, Cadirci E, Albayrak A, Demirci E, Karaman A, Ayan AK, Gundogdu C, Şahin F. Boron containing poly-(lactide-co-glycolide) (PLGA) scaffolds for bone tissue engineering. Materials Science and Engineering C 44 (2014) 246–253

Aydin A, Halici Z, Albayrak A, Polat B, Karakus E, Yildirim OS, Bayir Y, Cadirci E, Ayan AK, Aksakal AM. Treatment with Carnitine Enhances Bone Fracture Healing under Osteoporotic and/or Inflammatory Conditions. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015 Jan 27. doi: 10.1111/bcpt.12384.

Yapca OE, Kumbasar S, Salman S, Yarali O, Sener E, Mammadov R, Tekin YB, Aksoy A, Albayrak A, Cetin N. Controlled reperfusion for different durations in the treatment of ischemia-reperfusion injury of the rat ovary: evaluation of biochemical features, molecular gene expression, and histopathology. Can J Physiol Pharmacol. 2015 Apr;93(4):269-74. doi: 10.1139/cjpp-2014-0359.

Cayir A, Ugan RA, Albayrak A, Kose D, Akpinar E, Cayir Y, Atmaca HT, Bayraktutan Z, Kara M. The lung endothelin system: a potent therapeutic target with bosentan for the amelioration of lung alterations in a rat model of diabetes mellitus. J Endocrinol Invest. 2015 Sep;38(9):987-98 .

Halici Z, Polat B, Cadirci E, Topcu A, Karakus E, Kose D, Albayrak A, Bayir Y. Inhibiting renin angiotensin system in rate limiting step by aliskiren as a new approach for preventing indomethacin induced gastric ulcers. Chem Biol Interact. 2016 Oct 25;258:266-75.

Karcioglu SS, Palabiyik SS, Bayir Y, Karakus E, Mercantepe T, Halici Z, Albayrak A. The Role of RAAS Inhibition by Aliskiren on Paracetamol-Induced Hepatotoxicity Model in Rats. J Cell Biochem. 2016 Mar;117(3):638-46.

Cadirci E, Halici Z, Yayla M, Toktay E, Bayir Y, Karakus E, Topcu A, Buyuk B, Albayrak A. Blocking of urotensin receptors as new target for treatment of carrageenan induced inflammation in rats. Peptides. 2016 Aug;82:35-43.

Bayir Y, Cadirci E, Polat B, Kilic Baygutalp N, Albayrak  A, Karakus E, Un H, Keles MS, Kocak Ozgeris FB, Toktay E, Karaca M, Halici Z. Aliskiren - a promising strategy for ovarian ischemia/reperfusion injury protection in rats via RAAS. Gynecol Endocrinol. 2016 Aug;32(8):675-683.

Karakus E, Halici Z, Albayrak A, Bayir Y, Demirci E, Aydin A, Ozturk-Karagoz B, Cadirci E, Ayan AK, Sahin A, Unal D. Effects of Administration of Amlodipine and Lacidipine on Inflammation-Induced Bone Loss in the Ovariectomized Rat. Inflammation. 2016 Feb;39(1):336-46.

Polat B, Halici Z, Cadirci E, Karakus E, Bayir Y, Albayrak A, Unal D. Liver 5-HT7 receptors: A novel regulator target of fibrosis and inflammation-induced chronic liver injury in vivo and in vitro. Int Immunopharmacol. 2017 30;43:227-235.

Ayaz G, Halici Z, Albayrak A, Karakus E, Cadirci E. Evaluation of 5-HT7 Receptor Trafficking on In Vivo and In Vitro Model of Lipopolysaccharide (LPS)-Induced Inflammatory Cell Injury in Rats and LPS-Treated A549 Cells.Biochem Genet. 2017 Feb;55(1):34-47.

Kaya H, Polat B, Albayrak A, Mercantepe T, Buyuk B. Protective effect of an L-type calcium channel blocker, amlodipine, on paracetamol-induced hepatotoxicity in rats. Hum Exp Toxicol. 2018 Nov;37(11):1169-1179. doi:10.1177/0960327118758382.

Karaoğlan ES, Albayrak A, Kutlu Z, Bayır Y. Gastroprotective and antioxidant effects of Eremurus spectabilis Bieb. methanol extract and its isolated component isoorientin on indomethacin induced gastric ulcers in rats1. Acta Cir Bras. 2018 Jul;33(7):609-618.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda  Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 H.Suleyman, A.Hacimuftuoglu, E.Cadirci, A.Albayrak, B.Polat, H.H.Alp, Z.Halici, 22nd Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology konferansı dahilinde "European Neuropsychopharmacology" bildiri kitapçığındaki "Relation of proepileptic activity of indomethacin with adrenal gland hormones", 279-280 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2009

B.Polat, Z.Halıcı, E.Cadırcı, A.Albayrak, E.Karakus, Y.Bayır, H.Bilen , A.Şahin, TN.Yüksel. The effect of alpha-lıpoıc acıd ın ovarıectomy and ınflammatıonmedıated osteoporosıs on the skeletal status of rat bone. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):S374

E.Karakus, Z.Halıcı , A.Albayrak, Y.Bayır , E.Demirci, A.Aydın, B.Ozturk, E.Cadırcı, AK. Ayan, A.Sahın, D.Unal. Effects of admınıstratıon of lacıdıpıne and amlodıpıne on ınflammatıon-ınduced bone loss ın the ovarıectomısed rat. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):S376

A. Albayrak, Z. Halici, A. Aydin, B. Polat, E. Karakus, O.S.Yıldırım, Y. Bayır, E. Cadırcı, A.K.Ayan. Treatment wıth carnıtıne enhances bone fracture healıng under osteoporotıc situation. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):S376

A.Albayrak, Z.Halici, B.Polat, E.Karakus, E.Cadirci, Y.Bayir, S.Kunak, S.S.Karcioglu, S.Yigit, D.Unal, S.S.Atamanalp. Protective effects of lithium: a new look at an old drug with potential.  FEBS JOURNAL (2013) 280 Special Issue: SI   (Suppl 1):S 335-336.

A.Albayrak, Y.Bayir, Z.Halici, E.Karakus, A.Oral, M.S.Keles, S.Colak, T.Zipak, E.Dorman, K.Uludag, N.Yayla. The biochemical and histopathological investigation of amlodipine in ethylene glycol-induced urolithiasis rat model. FEBS JOURNAL (2013) 280 Special Issue: SI   (Suppl 1):S 336-337.

Halici Z; Cadirci E; Polat B, Karakus E, Bayir, Y, Albayrak, A ,Unal, D. A New Approach To The Mechanism Of Paracetamol Hepatotoxicity: Liver 5-Ht7 Receptors  Conference:  65th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases  Location: Boston, MA Date: NOV 07-11, 2014 HEPATOLOGY  Volume: 60   Special Issue: SI   Supplement: 1   Pages: 725A-725A

Ayaz G, Karakus E, Albayrak A, Halıcı Z. Inhibition of lipopolysaccharide-induced inflammatory responses and cell death on human umbilical vein endothelial cells by 5-HT7 receptor agonist. Symposium on Veterinary Drug Metabolizing Enzymes and Drug Transporters (VDME/DT) on September 25th 2014 in Giessen.

Z. Halici, E. Cadirci, E. Karakus, Y. Bayir, A.  Albayrak, A. Aydin, B. Polat, N. Ay. Effects of boron nıtrıde and/or hydroxyapatıte plaques on bone healıng ın rats wıth femoral fracture. Osteoporos Int (2015) 26 (Suppl 1):S340

Z. Halici, B. Polat, E. Karakus, Y. Bayir, A. Albayrak, A. Aydin, E. Cadirci, N. Ay. Effects of boron nıtrıde and/or hydroxyapatıte compounds on bone defect model of rats. Osteoporos Int (2015) 26 (Suppl 1):S344

Polat B, Halıcı Z, Çadırcı Ef, Karakuş E, Bayır Y, Albayrak A, Ünal D (2015).  Peripheral 5 HT7 receptors: A Novel Regulator target of fibrosis and Inflammation Induced chronic Liver injury in vivo.  9th International Congress Of The Turkish Society Of Toxicology With Participation Of The Hellenic Society Of Toxicology, Yunanistan. (Özet Bildiri)

Polat B, Çadırcı E, Bayraktutan Zr, Albayrak A, Akpınar El, Arslan H (2015).  The investigation of the effect of ebselen in CLP  cecal ligation and puncture  induced sepsis model in rats  A biochemical study.  9th International Congress Of The Turkish Society Of Toxicology With Participation Of The Hellenic Society Of Toxicology .Yunanistan. (Özet Bildiri)

Turan C, Polat B, Albayrak A, Duysak L, Bayır Y. Investigation of the effects of thymoquinone against indomethacine induced gastric damage in rats. 41th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) 2016

Çadırcı E, Halıcı Zi, Yayla M, Toktay E, Bayır Y, Karakuş E, Topçu A, Büyük B, Albayrak  A. Blocking of urotensin receptors as new target for treatment of carrageenan induced inflammation in rats. EPHAR 2016,İstanbul

Bayır Y, Çadırcı E, Polat B, Kılıç BN, Albayrak A, Ün H, Keleş MS, Özgeriş KFB, Toktay E, Karaca M, Halıcı Z (2017).  Protective Effects of Aliskiren, a RAAS İnhibitor, on Ovarian Ischemia/Reperfusion Injury in Rats.  International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress19 – 23 Eylül / September 2017, Ataturk University, Erzurum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Uluslararası  Hakemli SCI-E Kapsamı Dışındaki Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Albayrak A, Alp HH, Suleyman H. Investigation of antiulcer and antioxidant activity of moclobemide in rats. Eurasian J Med. 2015 Feb;47(1):32-40. doi:10.5152/eajm.2014.0034.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan  makaleler

 A.Albayrak, E.Karakuş, R.Demir, S.Özaltın, "Use of Antidepressants in Epileptic Patients", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2012, DOI: 10.4328/JCAM. 1052

Ferah I, Avsar U, Albayrak A. Are Statins Reliable Drugs as Mentioned? Indications and Risks for Statins. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2013. DOI: 10.4328/JCAM.1488

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve  Bildiri Kitabında (proceedings) Basılan Bildiriler

Y.Bayır, Y.Karagöz, E.Karakuş, A.Albayrak, O.Şengül, İ.Can, N.Yayla, U.Kuskun, M.S.Keleş, 24. Ulusal Biyokimya Kongresi konferansı dahilinde "Türk Biyokimya Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Rat overlerinde iskemi ve iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine Nigella Sativa;nın koruyucu etkileri", x pp., Konya, Türkiye, Eylül 2012

Y.Bayır, A.Albayrak, İ.Can, Y.Karagöz, A.Çakır, H.Süleyman, H.Uyanık, N.Yayla, M.S.Keleş, 23. Ulusal Biyokimya Kongresi konferansı dahilinde "Türk Biyokimya Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Ratlarda sepsise bağlı gelişen akciğer hasarında Nigella Sativanın potansiyel tedavi gücü", x pp., Adana, Türkiye, Kasım 2011

D.Ünal, F.Albayrak, Z.Halıcı, A.Albayrak, E.Karakuş, Aksak S, B.Öztürk, B.Ünal, S.Cerrah. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki ". Diyabetik Ratlarda Hepatik Fibrozisi Önlemede 3 Farklı Anjiotensin II Tip I Reseptör Antagonistinin Karşılaştırılması: Stereolojik, Histopatolojik ve Elektron Mikroskobik Çalışma", 264 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2011

E.Çadırcı, Z.Halıcı, F.Odabaşoğlu, A.Albayrak, E.Karakuş, D.Ünal, F.Atalay, I.Ferah, B.Ünal, 21.Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda Oluşturulan Sepsis Modelinde Oksidatif Stresin Neden Olduğu Akciğer ve Böbrek Hasarının Sildenafil Tedavisi ile azaltılması: Biyokimyasal ve Histopatoloik Bir Çalışma.", 299 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2011

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, C.Gündoğdu, A.Hacimuftuoglu, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı konferansı dahilinde "Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda prednizolonun antikanser aktivitesinin adrenalektomi ve adrenalin inhibisyonu ile oluşması", 167 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2009

A.Albayrak, B.Polat, E.Çadırcı, A.Hacımüftüoğlu, Z.Halıcı, M.Gülaboğlu, F.Albayrak, H.Süleyman, 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Metirozinin ratlardaki antiülser ve antiinflamatuvar aktivitesi", 189 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2009

H.Suleyman, E.Cadirci, A.Albayrak, Z.Halici, B.Polat, A.Hacimuftuoglu, H.H.Alp, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yağmurlu havada inflamasyonlu hastalıkların şiddetlenmesi ve NSAİİ’lerin antiinflamatuar aktivitesinin azalmasının nedeni", 145 pp., Erzurum, Türkiye, Ekim 2008

F.Koc, E.Cadırcı, A.Albayrak, Z.Halici, A.Hacimuftuoglu, H.Suleyman, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "2,5 Dihydroxycycohepta-2,4,6-Trienone’un Sıçanlarda Antiinflamatuar Aktivitesi", 125 pp., Erzurum, Türkiye, Ekim 2008

E.Karakuş, Z.Halıcı, A.Albayrak, B.Polat, Y.Bayır, İ.Kiki, E.Çadırcı, A.Topçu, S.Aksak. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki “Agomelatin: sıçanlarda parasetamole ile indüklenen karaciğer hasarında yeni bir antidepresanın güçlü hepatoprıtektif etkileri”,141 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2013.

A.Albayrak. Türk Farmakoloji Derneği 22. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri Ecz. Nezih Ulagay Toplantısı “Serotonin-7 reseptörlerinin parasetamole ile indüklenen deneysel karaciğer toksisitesindeki yeri ve önemi” ,7-30 pp. Uludağ-Bursa,  Mart 2013.

  A Doğan, S Demirci, S Canikyan,  Y Bayir, Z Halici, E Karakus, A Aydin, E Cadirci, A Albayrak, E Demirci, A Karaman, AK Ayan, C Gundogdu, F Şahin. Boron contaınıng poly(lactıde-co-glycolıde) (plga) scaffolds for bone tıssue engıneerıng. 1. Uluslararası katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi. 20-23 Mart 2014 Kocaeli.


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.