İslam Tarihi Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Abdülvahid Yakub SİPAHİOĞLU
İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta a.sipahioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2131
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Erzurum.

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi,
  • Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
  • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Tefsir ABD, 2014