Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Abdülvahid Yakub SİPAHİOĞLU
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta a.sipahioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2131) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi,
  • Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
  • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Tefsir ABD, 2014