Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdusselam KURTBAŞ
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
E-Posta akurtbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4584) 
Posta Adresi

Eğitim