Atatürk Üniversitesi

ONLİNE ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

ONLİNE ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

Online olarak düzenlenen etkinliğe katılan kişiler, kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda uzaktan görüşme platformu ile elde edildikten sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla işlenmesi aktarılması suretiyle otomatik yöntemlerle işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Atatürk Üniversitesi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında aydınlatılmaktadır.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebeb
1.1. Etkinliğe kaydınızı alabilmek, tebliğ, genelge vb. sunacağınız durumlarda oturum gündemine sunumunuzu ekleyebilmek, sizlere etkinliğin gerçekleşeceği online platformların linklerini gönderebilmek amacıyla bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak Ad, Soyad, E-posta adresi, Ülke, varsa özet veya tam metin şeklindeki bilgiler, Kamera ve mikrofonunuzu açmanız halinde ses ve görüntü şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir. 
1.2. Etkinliklerimiz zoom platformu üzerinden yapılacak olup Kamera ve mikrofonu aktif etmeniz durumunda toplantılardaki ses ve görüntü kayıtlarınız şeklindeki görsel ve işitsel verileriniz ve ad,soyad verileriniz etkinliğin gerçekleştirileceği platform tarafından işlenmektedir. Ayrıca, Chat ekranından sorduğunuz sorular konuşmacılarımız tarafından okunarak diğer katılımcılar ile sözlü olarak paylaşılabilecektir. 
Lütfen etkinliğimize katılmadan önce Uzaktan görüşme platformunun (Zoom) gizlilik politikasını okuyunuz. Görsel ve işitsel kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından doğrudan toplanmamakta, katılımcıları bir araya etiren Uzaktan Görüşme platformunun (Zoom) görüntülü toplantı organize edilmesi için oluşturduğu kendi yöntemleri ile toplanmaktadır.
 
2. Kişisel verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi
2.1. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ‘’ ile paylaşılabilecektir. 
2.2. Etkinliğin organizasyonu ve yürütülmesi amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, sözleşmenin ifası, açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak etkinliğin gerçekleştirilmesi amacı ile sınırlı olarak bu amaçla hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimizle’’ paylaşılabilecektir. 
2.3. Online etkinliklerimizin gerçekleştiği uzaktan görüşme platformu uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında bulunan bir uygulama olduğundan tebliğ, genelge vb sunumlar ile katılmanız halinde mikrofon ile kamera açmayı tercih etmeniz durumunda ses ve görüntü ile katılım sağlayacağınız için görsel ve işitsel kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

3. Haklarınız 
Üniversite tarafından verilerinizin işlendiği ve Üniversitenin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Üniversite’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Üniversite’den, yine Üniversite tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.’’
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

4. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi 
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Atatürk Üniversitesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.


Veri Sorumlusu    Unvan

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

Mersis noE-posta adresi

atauni@hs01.kep.tr

Kayıtlı    Elektronik Posta Adresi

kvkkbasvuru@atauni.edu.tr

Fiziki Posta    adresi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü


Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi