Çevre Düzenleme Birimi

AĞAÇ VE SÜS BİTKİLERİNİN(ÇALI) SULANMASI

AĞAÇ VE SÜS BİTKİLERİNİN (ÇALI) SULANMASI

Ağaç ve süs bitkileri 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında sulanır. Sulamada her ağaca ortalama 30 (otuz) litre, Süs bitkilerine 15 (on beş) litre su verilir.

Sulama;

a) Ağaç ve süs bitkilerinde dikimi son 5 (beş) yıl içinde yapılanlara haftada 2 (iki) kez,

b) Ağaç ve süs bitkilerinde dikimi takiben 5 (beş) yılı geçmiş olanlara ise genel sekreterlik  izniyle yılda 15 (onbeş) kez olacak şekilde yapılır. Dikimi takiben 5(beş) yılı geçmiş olan ağaç ve süs bitkilerinde, yukarıda belirtilen sayıda sulamanın yetersiz olduğu tespit olunan ağaçların çanakları şişlenip delik açılarak verilen suyun kök seviyesine ulaşması sağlanır. Dikim yapılan yerden toprak profili alınır. Bu işlemler sonunda yılda 15 (onbeş) kez sulamanın yetersiz olduğu tespit edilen ağaçlar için bitkinin ihtiyacına göre iş makineleri ile su verilebilir.